Popis integrala inverznih hiperbolnih funkcija

Slijedi popis integrala (antiderivacija funkcija) inverznih (arc) hiperbolnih funkcija. Za potpun popis integrala funkcija, pogledati tablica integrala i popis integrala.