Popis gradova u Slovačkoj

Značajni gradovi Slovačke

Spisak gradova u Slovačkoj obuhvata naseljena mesta u Slovačkoj koja prema zakonima Republike Slovačke imaju status grada (ukupno 138 naseljenih mesta).

NazivUredi

U slovačkom jeziku grad se naziva mjesto (svk. mesto). Pojmom „mjesto“ označavaju se gradovi različite veličine, tj. ne postoji pogodan termin za razdvajanje termina „grad“ i „velegrad“. Tako se istim terminom označava i polumilionska prestonica Bratislava, i najmanji, Duđince sa manje od 1.500 stanovnika.

SpisakUredi

Na spisku se pored naziva na slovačkom jeziku nalaze i istorijski nazivi gradova na nemačkom i mađarskom jeziku (koji se smatraju zvaničnim u Mađarskoj), zbog toga što se prostor današnje Slovačke tokom jednog milenijuma nalazio u sastavu monarhija čiji su zvanični i jedini priznati jezici bili nemački, odnosno mađarski.

Gradovi koji su sedišta slovačkih krajeva su dati podebljanim slovima.

Gradovi u Slovačkoj
Broj Grb Ime Imena Broj stanovnika (31. 12. 2010.) Kraj
slovačko nemačko mađarsko
1.   Bratislava[1] Bratislava Bratislava, Pressburg (stari oblik: Preßburg) Pozsony 432.801 bratislavski
2. Košice Košice Kaschau Kassa 233.886 košički
3.   Prešov[2] Prešov Eperies, Preschau Eperjes 90.835 prešovski
4.   Žilina Žilina Sillein Zsolna 85.129 žilinski
5.   Njitra Nitra Neutra Nyitr(i)a 83.444 nitranski
6.   Banska Bistrica Banská Bystrica Neusohl Besztercebánya 79.819 banskobistrički
7.   Trnava Trnava Tyrnau Nagyszombat 67.368 trnavski
8.   Martin[3] Martin (Turz-) Sankt Martin Turócszentmárton 57.987 žilinski
9.   Trenčin Trenčín Trentschin Trencsén 56.403 trenčinski
10.   Poprad Poprad Deutschendorf Poprád 54.271 prešovski
11.   Prjevidza Prievidza Priwitz Privigye 49.994 trenčinski
12.   Zvoljen Zvolen Altsohl Zólyom 42.206 banskobistrički
13.   Povaška Bistrica Považská Bystrica Waagbistritz Vágbeszterce 41.510 trenčinski
14.   Nove Zamki Nové Zámky Neuhäus(e)l Érsekújvár 40.094 nitranski
15.   Mihalovce Michalovce Großmichel Nagymihály 39.322 košički
16.   Spiška Nova Ves Spišská Nová Ves (Zipser) Neu(en)dorf Igló 37.877 košički
17.   Komoran/Komarno Komárno Komorn Komárom 35.664 nitranski
18.   Ljevice Levice Lewenz Léva 34.872 nitranski
19.   Humenje Humenné Homenau Homonna 34.620 prešovski
20.   Bardjejov Bardejov Bartfeld Bártfa 33.362 prešovski
21.   Liptovski Mikulaš[4] Liptovský Mikuláš Liptau-Sankt Nikolaus Liptószentmiklós 32.284 žilinski
22.   Ružomberok Ružomberok Rosenberg Rózsahegy 29.525 žilinski
23.   Pještjani Piešťany Pistyan Pöstyén 29.347 trnavski
24.   Topoljčani Topoľčany Topoltschan Nagytapolcsány 28.566 nitranski
25.   Lučenjec Lučenec Lizenz Losonc 27.348 banskobistrički
26.   Čadca Čadca Tschadsa Csáca 25.332 žilinski
27.   Dubnjica na Vahu Dubnica nad Váhom Dubnitz an der Waag Vágtölgyes 24.914 trenčinski
28.   Partizanski[5] Partizánske - - 24.044 trenčinski
29.   Rimavska Sobota Rimavská Sobota Großsteffelsdorf Rimaszombat 24.040 banskobistrički
30.   Šalja Šaľa Schala Vágsellye/Sellye 23.645 nitranski
31.   Trebišov Trebišov Trebischau Tőketeres 23.521 košički
32.   Dunajska Streda Dunajská Streda Niedermarkt Dunaszerdahely 23.404 trnavski
33.   Vranov na Toploj Vranov nad Topľou Vronau an der Töpl Varannó 23.069 prešovski
34.   Pezinok Pezinok Bösing Bazin 22.324 bratislavski
35.   Hlohovec Hlohovec Freistadt(l) Galgóc 22.232 trnavski
36.   Brezno Brezno Bries Breznóbánya 21.778 banskobistrički
37.   Snjina Snina Snina Szinna 20.991 prešovski
38.   Senjica Senica Senitz Szenic/Szenc 20.726 trnavski
39.   Nove Mesto na Vahu Nové Mesto nad Váhom Neustadt an der Waag Vágújhely 20.264 trenčinski
40.   Banovce na Bebravi Bánovce nad Bebravou Banowitz Bán 20.179 trenčinski
41.   Dolni Kubin Dolný Kubín Unterkubin Alsókubin 19.563 žilinski
42.   Žjar na Hronu[6] Žiar nad Hronom Heiligenkreuz Garamszentkereszt 19.298 banskobistrički
43.   Rožnjava Rožňava Rosenau Rozsnyó 18.880 košički
44. Puhov Púchov Puchau Puhó 18.532 trenčinski
45.   Malacki Malacky Malatzka Malac(z)ka 18.132 bratislavski
46.   Handlova Handlová Krickerhau Nyitrabánya 17.620 trenčinski
47.   Seređ Sereď - Szered 16.839 trnavski
48.   Kežmarok Kežmarok Käsmark Késmárk 16.789 prešovski
49.   Senjec Senec Wartberg Szenc 16.665 bratislavski
50.   Stara Ljubovnja Stará Ľubovňa Altlublau Ólubló 16.384 prešovski
51.   Kisucke Nove Mesto Kysucké Nové Mesto Kischütz-Neustadt Kisucaújhely 16.367 žilinski
52.   Galanta Galanta Galanta Galánta 16.058 trnavski
53.   Skalica Skalica Skalitz Szakolca 15.104 trnavski
55.   Ljevoča Levoča Leutschau Lőcse 14.913 prešovski
54.   Đetva Detva - Dettva/Gyetva 14.740 banskobistrički
56.   Veljki Krtiš Veľký Krtíš - Nagykurtös 13.104 banskobistrički
57.   Šamorin Šamorín Sommerein Somorja 13.026 trnavski
58. Zlate Moravce Zlaté Moravce Goldmorawitz Aranyosmanót 13.005 nitranski
59. Revuca Revúca Groß-Rauschenbach Nagyrőcze 12.916 banskobistrički
60.   Sabinov Sabinov Zeben Kisszeben 12.622 prešovski
61.   Mijava Myjava Miawa Miava 12.346 trenčinski
62.   Svidnjik Svidník - - 11.838 prešovski
63.   Holič Holíč Holitsch Holics 11.699 trnavski
64.   Nova Dubnjica Nová Dubnica - - 11.689 trenčinski
65.   Bitča Bytča - - 11.582 žilinski
66.   Stropkov Stropkov Stropko Sztropkó 10.828 prešovski
67.   Kolarovo[7] Kolárovo - Gúta 10.746 nitranski
68.   Šturovo[8] Štúrovo Parkan Párkány 10.859 nitranski
69.   Banska Štjavnjica Banská Štiavnica Schemnitz Selmecbánya 10.468 banskobistrički
70.   Filjakovo Fiľakovo Fileck Fülek 10.338 banskobistrički
71.   Šurani Šurany - Surány 10.265 nitranski
72.   Moldava na Bodvi Moldava nad Bodvou Moldau an der Bodwa Szepsi 10.168 košički
73.   Stara Tura Stará Turá Alt-Turn Ótura 9.657 trenčinski
74.   Veljke Kapušani Veľké Kapušany - Nagykapos 9.594 košički
75.   Stupava Stupava Stampfen Stomfa/Stompfa 9.544 bratislavski
76.   Tvrdošin Tvrdošín Turdoschin Turdossin 9.427 žilinski
77.   Vrablje Vráble - Verebély 9.307 nitranski
78.   Modra Modra Modern Modor 8.989 bratislavski
79.   Krompahi Krompachy Krompach Korompa 8.949 košički
80.   Veljki Meder Veľký Meder - Nagymegyer 8.895 trnavski
81. Sečovce Sečovce - Gálszécs 8.304 košički
82.   Namestovo Námestovo - Námesztó 8.137 žilinski
83.   Hurbanovo[9] Hurbanovo Altdala Ógyalla/Ó Gyalla 8.113 nitranski
84.   Šahi Šahy Eipelschlag Ipolyság 7.911 nitranski
85.   Kralovski Hlmec Kráľovský Chlmec - Királyhelmecz / Királyhelmec 7.864 košički
86.   Krupina Krupina Karpfen Korpona 7.788 banskobistrički
87.   Tornala[10] Tornaľa - Tornalya/Tornalja 7.779 banskobistrički
88.   Hrinjova Hriňová Hrinau Herencsvölgy 7.767 banskobistrički
89.   Turzovka Turzovka - Turzófalva 7.703 žilinski
90.   Liptovski Hradok Liptovský Hrádok Liptau-Hradek Liptóújvár 7.611 žilinski
91.   Trstena Trstená - Trsztena 7.594 žilinski
92.   Svit[11] Svit - - 7.571 prešovski
93.   Hnušća Hnúšťa Nusten Nyustya 7.482 banskobistrički
94.   Željezovce Želiezovce Zelis Zselíz 7.468 nitranski
95.   Vrutki Vrútky Ruttek Ruttka 7.457 žilinski
96.   Nova Banja Nová Baňa Königsberg Újbánya 7.400 banskobistrički
97.   Krasno na Kisuci Krásno nad Kysucou - - 6.950 žilinski
98.   Turčjanske Tjeplice Turčianske Teplice Bad Stuben Stubnyafürdő 6.878 žilinski
99.   Lipani Lipany Siebenlinden Héthárs 6.484 prešovski
100.   Medzilaborce Medzilaborce - Mezölaborc 6.437 prešovski
101.   Spiška Bela Spišská Belá Zipser Bela Szepesbéla 6.425 prešovski
102.   Žarnovica Žarnovica Scharnowitz Zsarnócza 6.335 banskobistrički
103.   Njemšova Nemšová - Nemsó 6.328 trenčinski
104.   Sobrance Sobrance Sobranz Szobránc 6.212 košički
105.   Vrbove Vrbové Werbau Verbó 6.204 trnavski
106.   Geljnica Gelnica Göllnitz Gölnicbánya 6.141 košički
107.   Rajec Rajec Rajetz Rajecz 6.067 žilinski
108.   Poltar Poltár - Poltár 5.869 banskobistrički
109.   Sladkovičovo[12] Sládkovičovo Diosek Dioszeg 5.721 trnavski
110.   Ilava Ilava Illau Illava 5.572 trenčinski
111.   Kremnjica Kremnica Kremnitz Körmöcbánya 5.425 banskobistrički
112.   Brezova pod Bradlom Brezová pod Bradlom Birkenhain Berezó 5.302 trenčinski
113.   Veliki Šariš Veľký Šariš Großscharosch Nagysáros 5.289 prešovski
114.   Sveti Jur Svätý Jur Sankt Georgen Szentgyörgy 5.258 bratislavski
115.   Gbeli Gbely Egbell Egbell 5.195 trnavski
116.   Dobšina Dobšiná Dobschau Dobsina 5.171 košički
117.   Šaštin-Straže Šaštín-Stráže - - 5.101 trnavski
118.   Sljač Sliač Sliatsch - 4.965 banskobistrički
119.   Bojnjice Bojnice Weinitz Bajmóc 4.905 trenčinski
120.   Straške Strážske Straschke Őrmező 4.564 košički
121.   Visoke Tatri[13] Vysoké Tatry - - 4.416 prešovski
122.   Novaki Nováky - Nyitranovák 4.416 trenčinski
123.   Giraltovce Giraltovce - Girált 4.179 prešovski
124.   Trenčinske Tjeplice Trenčianske Teplice Trentschin - Teplitz Trencsénteplic 4.125 trenčinski
125.   Ljeopoldov[14] Leopoldov Leopold (neu) stadtl Újvároska 4.101 trnavski
126.   Tisovec Tisovec Theißholz Tiszolc 4.049 banskobistrički
127.   Spiške Podhradje Spišské Podhradie Kirchdrauf Szepesváralja 3.977 prešovski
128.   Medzev Medzev Metzenseifen Mecenzéf 3.972 košički
129.   Tlmače Tlmače - Garamtolmács 3.967 nitranski
130.   Čjerna na Tisi Čierna nad Tisou - Tiszacsernyő 3.965 košički
131.   Hanušovce na Toploj Hanušovce nad Topľou - Tapolyhanusfalva 3.783 prešovski
132.   Spiške Vlahi Spišské Vlachy Wallendorf Szepesolaszi 3.647 košički
133.   Podoljinec Podolínec Pudlein Podolin 3.300 prešovski
134.   Jelšava Jelšava Eltsch Jolsva 3.213 banskobistrički
135.   Rajecke Tjeplice Rajecké Teplice Bad Rajetz Rajecfürdő 2.938 žilinski
136.   Spiška Stara Ves Spišská Stará Ves Alt(en)dorf Szepesófalu 2.277 prešovski
137.   Modri Kamenj Modrý Kameň Blauenstein Kékkő 1.585 banskobistrički
138.   Duđince Dudince Dudintze Gyűgy 1.495 banskobistrički

PovezanoUredi

ReferenceUredi

 1. Grad je dobio novo zvanično ime Bratislava 1919. godine
 2. Nemački naziv Preschau je nacistička konstrukcija iz1939. godine
 3. Preimenovan 1951. godine, pre toga je nosio naziv Turčijanski Sveti Martin (svk. Turčiansky Svätý Martin'')
 4. Preimenovan 1952. godine, pre toga je nosio naziv Liptovski Sveti Mikulaš (svk. Liptovský Svätý Mikuláš)
 5. Nastao je 1938. godine spajanjem nekoliko sela(do 1948. godine se zvao Šimonovani (svk. Šimonovany), 19481949. Batovani (svk. Baťovany) po koncernu Bata)
 6. Preimenovn 1955. godine, do tada je nosio naziv Sveti Krst na Hronu (svk. Svätý Kríž nad Hronom)
 7. Preimenovan 1948. godine, do tada je nosio naziv Guta (svk. Guta)
 8. Preimenovan 1948. godine, do tada je nosio naziv Parkan (svk. Parkan)
 9. Preimenovan 1948. godine, do tada je nosio naziv Stara Đala (svk. Stará Ďala)
 10. Tokom 19481990, zvao se Šafarikovo (svk. Šafárikovo)
 11. Osnovan 1934. pod imenom Tajl na Velki kao deo Poprada, dok je od 1946. samostalan grad
 12. Preimenovan 1948, a pre toga se zvao Diosek (svk. Diosek)
 13. Nastao je 1999. godine spajanjem nekoliko naselja na Visokim Tatrama
 14. Preimenovan 1948, a pre toga se zvao Mestečko (svk. Mestečko)