Popis gradova u Makedoniji

Ovo je popis gradova u Makedoniji. U Makedoniji ima oko 34 gradova, gdje prvi pet najveći su Skoplje, Bitola, Kumanovo, Prilep i Tetovo.

Mapa gradova Makedonije.

GradoviUredi

Istočni regionUredi

 
Mapa Istočnog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Berovo Berovo 7.002[1]
Delčevo Delčevo 11.500 [1]
Kočani Kočani 28.330 [1]
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5.147 [1]
Pehčevo Pehčevo 3.237 [1]
Probištip Probištip 8.714[1]
Štip Štip 43.652[1]
Vinica Vinica 10.863 [1]

Sjeveroistočni regionUredi

 
Mapa Sjeveroistočnog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Kratovo Kratovo 6.924 [1]
Kriva Palanka Kriva Palanka 14.558 [1]
Kumanovo Kumanovo 70.842 [1]

Pelagonijski regionUredi

 
Mapa Pelagonijskog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Bitola Bitola 74.550 [1]
Demir Hisar Demir Hisar 2.593 [1]
Kruševo Kruševo 5.330 [1]
Prilep Prilep 66.246 [1]
Resen Resen 8.748 [1]

Pološki regionUredi

 
Mapa Pološkog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Gostivar Gostivar 35.847 [1]
Tetovo Tetovo 52.915 [1]

Skopski regionUredi

 
Mapa Skopskog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Skopje Grad Skopje 467.257 (2002[1])
668.518 (2006[2])

Jugoistočni regionUredi

 
Mapa Jugoistočnog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Bogdanci Bogdanci 6.011 [1]
Gevgelija Gevgelija 15.685 [1]
Radoviš Radoviš 16.223 [1]
Strumica Strumica 35.311[1]
Valandovo Valandovo 4.402 [1]

Jugozapadni regionUredi

 
Mapa Jugozapadnog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Debar Debar 14.561[1]
Kičevo Kičevo 27.067 [1]
Makedonski Brod Makedonski Brod 3.740 [1]
Ohrid Ohrid 42.033 [1]
Struga Struga 16.559 [1]

Vardarski regionUredi

 
Mapa Vardarskog regiona.
grad općina stanovništvo grb zastava slika
Demir Kapija Demir Kapija 3.275[1]
Kavadarci Kavadarci 29.188[1]
Negotino Negotino 13.284[1]
Sveti Nikole Sveti Nikole 13.746 [1]
Veles Veles 43.716[1]

StatisticsUredi

Najveći gradoviUredi

Najveći gradovi Makedonije su:

br. grad općina stanovništvo
1 Skopje Grad Skopje 668.518[3])
2 Bitola Bitola 74.550
3 Kumanovo Kumanovo 70.842
4 Prilep Prilep 66.246
5 Tetovo Tetovo 52.915

Najmanji gradoviUredi

Pet najmanji gradovi Makedonije su:

br. grad općina stanovništvo
1 Demir Hisar Demir Hisar 2.593
2 Pehčevo Pehčevo 3.237
3 Demir Kapija Demir Kapija 3.275
4 Makedonski Brod Makedonski Brod 3.740
5 Valandovo Valandovo 4.402

12 gradova u Makedoniji imaju stanovništvo ispod 10.000 stanovnika: Demir Hisar (2.593), Pehčevo (3.237), Demir Kapija (3.275), Makedonski Brod (3.740), Valandovo (4.402), Makedonska Kamenica (5.147), Kruševo (5.330), Bogdanci (6.011), Kratovo (6.924), Berovo (7.002), Probištip (8.714) i Resen (8.748). Ovi gradovi se često nazivaju kao "mali gradovi"

5 gradova u Makedoniji imaju stanovništvo nad 50.000 stanovnika: Skopje (668.518), Bitola (74.550), Kumanovo (70.842), Prilep (66.246) i Tetovo (52.915). Ovi su najveći gradovi u Republici.

17 gradova Makedonije imaju stanovništvo od 10.000 do 50.000 stanovnika: Veles (43.716), Štip (43.652), Ohrid (42.033), Gostivar (35.847), Strumica (35.311), Kavadarci (29.188), Kočani (28.330), Kičevo (27.067), Struga (16.559), Radoviš (16.223), Gevgelija (15.685), Debar (14.561), Kriva Palanka (14.558), Sveti Nikole (13.746), Negotino (13.284), Delčevo (11.500) i Vinica (10.863). Ovi su gradovi sredne veličine.

DemografijaUredi

grad općina stanovništvo najveći narod % najvećg naroda najveći jezik % najvećeg jezika najveća religija % nejvećeg religije
Berovo Berovo 7.002 Makedonci (6.404) 91,4 Makedonski (6.816) 97,3 Pravoslavlje (6.331) 90,4
Bitola Bitola 74.550 Makedonci (66.038) 88,5 Makedonski (69.255) 92,8 Pravoslavlje (66.492) 89,1
Bogdanci Bogdanci 6.011 Makedonci (5.761) 95,8 Makedonski (5.813) 96,7 Pravoslavlje (5.752) 95,6
Gevgelija Gevgelija 15.685 Makedonci (15.060) 96 Makedonski (15.238) 97,1 Pravoslavlje (15.273) 97,3
Gostivar Gostivar 35.847 Albanci (16.890)
Makedonci (11.885)
47,1
33,1
Albanski (16.877)
Makedonski (13.843)
47
38,6
Islam (23.686)
Pravoslavlje (11.865)
66
33
Debar Debar 14.561 Albanci (10.768) 73,9 Albanski (11.510) 79 Islam (13.763) 94,5
Delčevo Delčevo 11.500 Makedonci (10.761) 93,5 Makedonski (10.851) 94,3 Pravoslavlje (10.594) 92,1
Demir Kapija Demir Kapija 3.275 Makedonci (3.161) 96,5 Makedonski (3.191) 97,4 Pravoslavlje (3.210) 98
Demir Hisar Demir Hisar 2.593 Makedonci (2.473) 95,3 Makedonski (2.483) 95,7 Pravoslavlje (2.486) 95,8
Kavadarci Kavadarci 29.188 Makedonci (28.354) 97,1 Makedonski (28.847) 98,8 Pravoslavlje (28.210) 96,6
Kičevo Kičevo 27.067 Makedonci (15.031)
Albanci (7.641)
55,5
28,2
Makedonski (16.931)
Albanski (7.635)
62,5
28,2
Pravoslavlje (15.139)
Islam (11.759)
55,9
43,4
Kočani Kočani 28.330 Makedonci (25.730) 90,8 Makedonski (25.832) 91,1 Pravoslavlje (25.448) 89,8
Kratovo Kratovo 6.924 Makedonci (6.724) 97,1 Makedonski (6.709) 96,8 Pravoslavlje (6.696) 96,7
Kriva Palanka Kriva Palanka 14.558 Makedonci (13.758) 94,5 Makedonski (13.776) 94,6 Pravoslavlje (13.785) 94,6
Kruševo Kruševo 5.330 Makedonci (4.273) 80,1 Makedonski (4.562) 85,5 Pravoslavlje (5.275) 98,9
Kumanovo Kumanovo 70.842 Makedonci (42.840)
Albanci (18.277)
60,4
25,7
Makedonski (45.306)
Albanski (18.283)
63,9
25,8
Pravoslavlje (46.766)
Islam (22.483)
66
31,7
Makedonski Brod Makedonski Brod 3.740 Makedonci (3.725) 99,5 Makedonski (3.730) 99,7 Pravoslavlje (3.731) 99,7
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5.147 Makedonci (5.096) 99 Makedonski (5.106) 99,2 Pravoslavlje (4.734) 91,9
Negotino Negotino 13.284 Makedonci (12.994) 97,8 Makedonski (13.111) 98,6 Pravoslavlje (12.900) 97,1
Ohrid Ohrid 42.033 Makedonci (33.791) 80,3 Makedonski (34.910) 83 Pravoslavlje (33.987) 80,8
Pehčevo Pehčevo 3.237 Makedonci (3.067) 94,7 Makedonski (3.124) 96,5 Pravoslavlje (3.078) 95
Prilep Prilep 66.246 Makedonci (61.320) 92,5 Makedonski (64.669) 97,6 Pravoslavlje (60.655) 91,5
Probištip Probištip 8.714 Makedonci (8.560) 98,2 Makedonski (8.628) 99 Pravoslavlje (8.648) 99,2
Radoviš Radoviš 16.223 Makedonci (13,991) 86,2 Makedonski (14.027) 86,4 Pravoslavlje (13.912) 85,7
Resen Resen 8.748 Makedonci (6.431) 73,5 Makedonski (6.574) 75,1 Pravoslavlje (6.382) 72,9
Sveti Nikole Sveti Nikole 13.746 Makedonci (13.367) 97,2 Makedonski (13.396) 97,4 Pravoslavlje (13.463) 97,9
Skopje Grad Skopje 467.257[4] Makedonci (332.778) 71,2 Makedonski (341.339) 73 Pravoslavlje (343.197)
Islam (109.954)
73,4
23,7
Struga Struga 16.559 Makedonci (8.901)
Albanci (5.293)
53,7
31,9
Makedonski (9.665)
Albanski (5.615)
58,3
33,9
Pravoslavlje (9.197)
Islam (7.075)
55,5
42,7
Strumica Strumica 35.311 Makedonci (32.075) 90,8 Makedonski (32.123) 90,9 Pravoslavlje (30.238) 85,6
Štip Štip 43.652 Makedonci (38.323) 87,7 Makedonski (38.846) 88,9 Pravoslavlje (39.127) 89,6
Tetovo Tetovo 52.915 Albanci (28.897)
Makedonci (18.555)
54,6
35
Albanski (29.363)
Makedonski (18.980)
55,4
35,8
Islam (33.509)
Pravoslavlje (18.676)
63,3
35,2
Valandovo Valandovo 4.402 Makedonci (4.279) 97,2 Makedonski (4.303) 97,7 Pravoslavlje (4.064) 92,3
Veles Veles 43.716 Makedonci (40.269) 92,1 Makedonski (40.576) 92,8 Pravoslavlje (40.135) 91,8
Vinica Vinica 10.863 Makedonci (9.246) 85,1 Makedonski (9.290) 85,5 Pravoslavlje (8.989) 82,7

ReferenceUredi