Popis mletačkih duždeva

(Preusmjereno sa stranice Popis duždeva Venecije)

Ovo je hronološki popis mletačkih duždeva, kojih je ukupno bilo 120 i koji su vladali Venecijom od 697. do 1797. godine.[1]

Tokom više od hiljadu godina šef države u Mletačkoj Republici bio je vladar koji je imao titutlu dužda (ital. doge). Naziv te titule potiče od latinske reči dux, koja znači "vođa".

Tokom godina položaj dužda trpeo je različite zanimljive promene. Prvobitno su se duždevi birali kao vizantijski namesnici koji su Venecijom upravljali u ime vizantijskog cara. Tom vremenu pripada i kratak period kad je položaj dužda bio upražnjen (737–747), kada su Venecijom naizmence, na razdoblje od po jedne godine, vladali "vojni namesnici" (lat. magistri militum, ital. maestri dei militi): Domenico Leone, Felice Corniola, Teodato Ipato, Gioviano Cepanico i Giovanni Fabriciaco.

Kad se Venecija osamostalila od vizantijske vlasti, bilo je pokušaja da se uvede nasledni princip vlasti te da se republika tako transformiše u monarhiju. Dva puta umesto dužda vladali su regenti: Domenico Tribuno (911–912) i Orso Orseolo (1031–1032), a od 23. decembra 1629. do 18. januara 1930. godine položaj dužda bio je upražnjen. Dužd se po pravilu birao među najistaknutijim predstavnicima Mletačke Republike iz redova venecijanskih plemićkih porodica.

Vlast dužda se postepeno sve više ograničavala i najzad postala samo simbolična, da bi na kraju 1797. godine Napoleon Bonaparte otkazao izbore i ukinuo položaj dužda.

Duždevi Venecije uredi

Br. Grb dužda Portret Ime Vladavina Razlog prestanka funkcije Izvor
od do
VII vek
1.   [[Datoteka: |100px]] Paolo Lucio Anafesto
(umro 717)
697. 717. ubijen u Herakleji [2]
VIII vek
2.     Marcello Tegalliano
(umro 726)
717. 726. umro [3]
3.     Orso Ipato
(umro 737)
726. 737. ubijen u Herakleji [4]
Položaj upražnjen
(737–742)
4.     Teodato Ipato
(umro posle 755)
742. 755. oslepljen [4]
5.     Galla Lupanio
(umro posle 756)
755. 756. oslepljen [5]
6.     Domenico Monegario
(umro posle 764)
756. 764. oslepljen [6]
7.     Maurizio Galbaio
(umro 797)
764. 797. umro [7]
8.     Giovanni Galbaio
(umro posle 804)
797. 804. prognan, pobegao u Mantovu [8]
IХ vek
9.     Obelerio Antenoreo
(umro 810)
804. 810. pogubljen [9]
10.     Angelo Participazio
(umro 827)
810. 827. umro [10]
11.     Giustiniano Participazio
(umro 829)
827. 829. umro [11]
12.     Giovanni I Participazio
(umro posle 836)
829. 836. zatočen u samostanu u Gradu [12]
13.     Pietro Tradonico
(umro 864)
836. 13.09.864. ubijen u Veneciji [13]
14.     Orso I Participazio
(umro 881)
864. 881. umro [14]
15.     Giovanni II Participazio
(umro 888)
881. 887. abdicirao [14]
16.     Pietro I Candiano
(842–887)
17.04.887. 18.09.887. pao u bici kod Makarske [15]
17.     Pietro Tribuno
(umro 911)
888. 911. umro [16]
Х vek
18.     Orso II Participazio
(umro posle 932)
912. 932. abdicirao,
otišao u samostan na ostrvu Amijanu
[17]
19.     Pietro II Candiano
(umro 939)
932. 939. umro [18]
20.     Pietro Badoer Participazio
(umro 942)
939 942 umro [19]
21.     Pietro III Candiano
(umro 959)
942. 959. umro [20]
22.     Pietro IV Candiano
(umro 976)
959. 976. linčovan u napadu rulje u Veneciji [21]
23.     Pietro I Orseolo
(928–987)
976. 01.09.978. abdicirao [22]
24.     Vitale Candiano
(umro posle 979)
978. 979. ošišan kao kaluđer [23]
25.     Tribuno Memmo
(umro posle 991)
979. 991. poslat u samostan
Sv. Zakarije u Veneciji
[24]
26.     Pietro II Orseolo
(960–1009)
991. 1009 umro. [25]
XI vek
27.     Ottone Orseolo
(993–1032)
1009. 1026. prognan u Carigrad [26]
28.     Pietro Barbolano
(umro posle 1032)
1026. 1032. prognan u Carigrad [27]
29.     Domenico Flabanico
(umro 1041)
1032. 1041. umro [28]
30.     Domenico I Contarini
(umro 1071)
1041. 1071. umro [29]
31.     Domenico Selvo
(umro 1084)
1071. 1084. umro [30]
32.     Vitale Faliero de' Doni
(umro 1095/96)
1084. 1095/96. umro [31]
33.     Vitale I Michele
(umro 1102)
1095/96. 1102. umro [32]
XII vek
34.     Ordelafo Faliero
(1070–1117)
1102. 1117. pao u bici kod Zadra [33]
35.     Domenico Michele
(umro 1130)
1117. 1130. umro [34]
36.     Pietro Polani
(umro 1048)
1130. 1148. umro [35]
37.     Domenico Morosini
(umro 1156)
1148. 1156. umro [36]
38.     Vitale II Michele
(umro 1172)
1056. 28.05.1172. ubijen u Veneciji [37]
39.     Sebastiano Ziani
(1102–1178)
29.09.1172. 1178. povukao se u samostan
San Giorggio Maggiore u Veneciji
[38]
40.     Orio Mastropiero
(umro 1192)
17.04.1178. 1192. umro [39]
41.     Enrico Dandolo
(1107–1205)
21.06.1192. 1205. umro [40]
XIII vek
42.     Pietro Ziani
(umro 1229)
15.08.1205. 1229. abdicirao i ubrzo umro [41]
43.     Jacopo Tiepolo
(umro 1249)
06.03.1229. 02.05.1249 abdicirao i ubrzo umro [42]
44.     Marino Morosini
(1181–1253)
13.06.1249. 01.01.1253. umro [43]
45.     Reniero Zeno
(umro 1268)
08.01.1253. 07.07.1268. umro [44]
46.     Lorenzo Tiepolo
(umro 1275)
23.07.1268. 15.08.1275. umro [45]
47.     Jacopo Contarini
(1193–1280)
06.09.1275. 06.03.1280. umro [46]
48.     Giovanni Dandolo
(umro 1289)
31.03.1280. 02.11.1289. umro [47]
49.     Pietro Gradenigo
(1251–1311)
25.11.1289. 13.08.1311. umro [48]
ХIV vek
50.     Marino Zorzi
(1231–1312)
23.08.1311. 03.07.1312. umro [49]
51.     Giovanni Soranzo
(1240–1328)
13.07.1312. 31.12.1328. umro [50]
52.     Francesco Dandolo
(1258–1339)
04.01.1329. 31.10.1329. umro [51]
53.     Bartolomeo Gradenigo
(1260–1342)
07.11.1339. 28.12.1342. umro [52]
54.     Andrea Dandolo
(1306–1354)
04.01.1343. 07.09.1354. umro [53]
55.     Marino Faliero
(1285–1355)
16.09.1354. 16.04.1355. казнён [54]
56.     Giovanni Gradenigo
(umro 1356)
21.04.1355. 08.08.1356. umro [55]
57.     Giovanni Delfino
(1303–1361)
13.08.1356. 12.07.1361. umro [56]
58.     Lorenzo Celsi
(1310–1365)
13.07.1361.. 18.07.1365. umro, možda otrovan [57]
59.     Marco Cornaro
(1285–1368)
21.07.1365. 13.01.1368. umro [58]
60.     Andrea Contarini
(1300/02–1382)
20.01.1368. 05.06.1382. umro [59]
61.     Michele Morosini
(1308–1382)
10.06.1382. 16.10.1382. umro tokom epidemije kuge [43]
62.     Antonio Venier
(1330–1400)
21.10.1382. 23.11.1400. umro [60]
63.     Michele Steno
(1331–1413)
01.12.1400. 26.12.1413. umro [61]
ХV vek
64.     Tommaso Mocenigo
(1343–1423)
07.01.1414. 04.04.1423. umro [62]
65.     Francesco Foscari
(1373–1457)
15.04.1423. 25.10.1457. abdicirao i ubrzo umro [63]
66.     Pasquale Malipiero
(1392–1462)
30.10.1457. 07.05.1462. umro [64]
67.     Cristoforo Moro
(1390–1471)
12.05.1462. 09.11.1471. umro [65]
68.     Nicolò Tron
(1399–1473)
25.11.1471. 28.07.1473. umro [66]
69.     Nicolò Marcello
(1397–1474)
13.08.1474. 01.12.1474. umro [67]
70.     Pietro Mocenigo
(1406–1476)
14.12.1474 23.02.1476 umro [68]
71.     Andrea Vendramin
(1393–1478)
05.03.1476. 05.05.1478. umro [69]
72.     Giovanni Mocenigo
(1409–1485)
18.05.1478. 14.09.1485. umro [70]
73.     Marco Barbarigo
(1413–1486)
19.11.1485. 14.08.1486. umro [71]
74.     Agostin Barbarigo
(1419–1501)
30.08.1486. 20.09.1501. umro [72]
ХVI vek
75.     Leonardo Loredan
(1436–1521)
02.10.1501. 21.06.1521. umro [73]
76.     Antonio Grimani
(1434–1523)
06.07.1521. 07.05.1523. umro [74]
77.     Andrea Gritti
(1455–1538)
20.05.1523. 28.12.1538. umro [75]
78.     Pietro Lando
(1462–1545)
19.01.1539. 09.11.1545. umro [76]
79.     Francesco Donato
(1468–1553)
24.11.1545. 23.05.1553. umro [77]
80.     Marcantonio Trevisan
(1475–1554)
04.07.1553. 31.05.1554. umro [78]
81.     Francesco Venier
(1489–1556)
11.06.1554. 02.06.1556. umro [79]
82.     Lorenzo Priuli
(1489–1559)
14.06.1556. 17.08.1559. umro [80]
83.     Girolamo Priuli
(1486–1567)
01.09.1559. 04.11.1567. umro [80]
84.     Pietro Loredan
(1482–1570)
26.11.1567. 03.05.1570. umro [81]
85.     Alvise I Mocenigo
(1507–1577)
11.05.1570. 04.06.1577. umro [82]
86.     Sebastiano Venier
(1496–1578)
11.06.1577. 03.03.1578. umro [83]
87.     Nicolò da Ponte
(1491–1585)
11.03.1578. 30.07.1585. umro [84]
88.     Pasquale Cicogna
(1509–1595)
18.08.1585. 02.04.1595. umro [85]
89.     Marino Grimani
(1532–1605)
26.04.1595. 25.12.1605. umro [86]
ХVII vek
90.     Leonardo Donato
(1536–1612)
10.01.1606. 16.07.1612. umro [87]
91.     Marcantonio Memmo
(1536–1615)
24.07.1612. 31.10.1615. umro [88]
92.     Giovanni Bembo
(1543–1618)
02.12.1615. 16.03.1618. umro [89]
93.     Nicolò Donato
(1540–1618)
04.04.1618. 09.05.1618. umro [90]
94.     Antonio Priuli
(1548–1623)
17.05.1618. 12.08.1623. umro [80]
95.     Francesco Contarini
(1556–1624)
08.09.1623. 06.12.1624. umro [91]
96.     Giovanni I Cornaro
(1551–1629)
04.01.1625. 23.12.1629. umro [92]
97.     Nicolò Contarini
(1553–1631)
18.01.1630. 02.04.1631. umro [93]
98.     Francesco Erizzo
(1566–1646)
10.04.1631. 03.01.1646. umro [94]
99.     Francesco Da Molin
(1575–1655)
20.01.1646. 27.02.1655. umro [95]
100.     Carlo Contarini
(1580–1656)
27.03.1655. 01.05.1656. umro [96]
101.     Francesco Cornaro
(1585–1656)
17.05.1656. 05.06.1656. umro [97]
102.     Bertuccio Valiero
(1596–1658)
15.06.1656. 29.03.1658. umro [98]
103.     Giovanni Pesaro
(1589–1659)
08.04.1658. 30.09.1659. umro [99]
104.     Domenico II Contarini
(1585–1675)
16.10.1659 26.01.1675 umro [100]
105.     Nicolò Sagredo
(1606–1676)
06.02.1675. 14.08.1676. umro [101]
106.     Alvise Contarini
(1601–1684)
26.08.1676. 15.01.1684. umro [102]
107.     Marcantonio Giustinian
(1619–1688)
26.01.1684. 23.03.1688. umro [103]
108.     Francesco Morosini
(1619–1694)
03.04.1688. 06.01.1694. umro [104]
109.     Silvestro Valier
(1630–1700)
25.02.1694. 07.07.1700. umro [105]
110.     Alvise II Mocenigo
(1628–1709)
17.07.1700. 06.05.1709. umro [106]
ХVIII vek
111.     Giovanni II Cornaro
(1647–1722)
22.05.1709. 12.08.1722. umro [107]
112.     Alvise III Sebastiano Mocenigo
(1662–1732)
24.08.1722. 21.05.1732. umro [108]
113.     Carlo Ruzzini
(1653–1735)
02.06.1732. 05.01.1735. umro [109]
114.     Alvise Pisani
(1664–1741)
17.01.1735. 17.06.1741. umro [110]
115.     Pietro Grimani
(1677–1752)
30.06.1741. 07.03.1752. umro [111]
116.     Francesco Loredan
(1685–1762)
18.03.1752. 19.05.1762. umro [112]
117.     Marco Foscarini
(1696–1763)
31.05.1762. 31.03.1763. umro [113]
118.     Alvise IV Giovanni Mocenigo
(1701–1778)
19.04.1763. 31.12.1778. umro [114]
119.     Paolo Renier
(1710–1789)
14.01.1779. 13.02.1789. umro [115]
120.     Ludovico Manin
(1725–1802)
09.05.1789 12.05.1797 položaj ukinut [116]

Reference uredi

 1. Alessandro Lattes. „Doge” (italijanski). Enciclopedia Italiana (1932). Treccani.it. 
 2. „Paolùccio, Anafesto doge di Venezia”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 3. „Marcèllo Tegalliano”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 4. 4,0 4,1 Gerhard Rösch.. „Deodato”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 39 (1991). Treccani.it. 
 5. „Galla”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 6. Marco Pozza.. „Monegario, Domenico”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 7. Claudio Azzara.. „Maurizio Galbajo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 8. Andrea Bedina.. „Giovanni Galbaio”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 56 (2001). Treccani.it. 
 9. „Obelèrio, Antenoreo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 10. „Partecipazi”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 11. „Giustiniano Partecipazio doge di Venezia”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 12. „I Partecipazio dominano su Venezia”. Riassunti della storia d’Italia. Сronologia Leonardo. Arhivirano iz originala na datum 2017-09-28. 
 13. „Tradònico, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 14. 14,0 14,1 „Dogi Veneziani”. Biografia dei 120 dogi di Venezia. Сronologia Leonardo. Arhivirano iz originala na datum 2007-02-07. 
 15. Margherita Giuliana Bertolini.. „Candiano, Pietro”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 17 (1974). Treccani.it. 
 16. „Tribuno, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 17. „Venezia^ dogato di Orso II Partecipazio”. Riassunti della storia d’Italia. Сronologia Leonardo. Arhivirano iz originala na datum 2017-09-28. 
 18. Margherita Giuliana Bertolini.. „Candiano, Pietro II”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 17 (1974). Treccani.it. 
 19. „Pietro Badoer (Partecipazio)”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 20. Margherita Giuliana Bertolini.. „Candiano, Pietro III”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 17 (1974). Treccani.it. 
 21. Margherita Giuliana Bertolini.. „Candiano, Pietro IV”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 17 (1974). Treccani.it. 
 22. „Orsèolo, Pietro I, santo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 23. Riccardo Capasso.. „Candiano, Vitale”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 17 (1974). Treccani.it. 
 24. „Tribuno Memmo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 25. „Orsèolo, Pietro II”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 26. „Orsèolo, Ottone”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 27. „Centrànico, Pietro Barbolano”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 28. Giorgio Ravegnani.. „Flabanico, Domenico”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 48 (1997). Treccani.it. 
 29. Marco Pozza.. „Contarini, Domenico I”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 28 (1983). Treccani.it. 
 30. „Silvo (o Selvo), Domenico”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 31. Irmgard Fees.. „Faliero (Faletro, Faledro), Vitale”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 44 (1994). Treccani.it. 
 32. „Michièl, Vitale I”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 33. Irmgard Fees.. „Falier (Faletro, Faledro), Ordelaffo (Ordelaf)”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 44 (1994). Treccani.it. 
 34. Marco Pozza.. „Michele, Domenico”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 74 (2010). Treccani.it. 
 35. „Polani, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 36. Giorgio Ravegnani.. „Morosini, Domenico”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 77 (2012). Treccani.it. 
 37. „Michièl, Vitale II”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 38. „Ziani, Sebastiano”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 39. Franco Rossi.. „Mastropiero, Orio”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 72 (2008). Treccani.it. 
 40. „Dàndolo, Enrico”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 41. „Ziani, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 42. „Tièpolo, Giacomo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 43. 43,0 43,1 „Morosini, Michele di Marino”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 44. „Raniero Zeno”. Storia dei Dogi. Nicolasaba.it. 
 45. Mario Brunetti.. „Tiepolo”. Enciclopedia Italiana (1937). Treccani.it. 
 46. Giorgio Cracco.. „Contarini, Jacopo”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 28 (1983). Treccani.it. 
 47. „Dàndolo, Giovanni”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 48. „Gradenigo, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 49. „Nomine del L doge Marino Zorzi”. Venezia in cronologia. Cronologia Leonardo. Arhivirano iz originala na datum 2017-09-28. 
 50. „Soranzo, Giovanni”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 51. Giorgio Ravegnani.. „Dandolo, Francesco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 32 (1986). Treccani.it. 
 52. „Gradenigo, Bartolomeo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 53. Giorgio Ravegnani.. „Dandolo, Andrea”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 32 (1986). Treccani.it. 
 54. „Falièro, Marino”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 55. „Gradenigo, Giovanni”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 56. Gigliola Bianchini.. „Delfino, Giovanni”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 40 (1991). Treccani.it. 
 57. Laura Ginnasi.. „Celsi, Lorenzo”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 23 (1979). Treccani.it. 
 58. Giorgio Ravegnani.. „Corner, Marco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 29 (1983). Treccani.it. 
 59. „Contarini, Andrea”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 60. „Venièr, Antonio”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 61. „Stèno, Michele”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 62. Giuseppe Gullino.. „Mocenigo, Tommaso”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 63. Giuseppe Gullino.. „Foscari, Francesco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 49 (1997). Treccani.it. 
 64. Franco Rossi.. „Malipiero, Pasquale”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 68 (2007). Treccani.it. 
 65. „Mòro, Cristoforo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 66. „Trón, Niccolò”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 67. Giuseppe Gullino.. „Marcello, Nicolò”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 69 (2007). Treccani.it. 
 68. Giuseppe Gullino.. „Mocenigo, Pietro”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. Arhivirano iz originala na datum 2016-04-07. 
 69. „Vendramìn, Andrea”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 70. Giuseppe Gullino.. „Mocenigo, Giovanni”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 71. Franco Gaeta.. „Barbarigo, Marco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 6 (1964). Treccani.it. 
 72. Franco Gaeta.. „Barbarigo, Agostino”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 6 (1964). Treccani.it. 
 73. „Loredàn, Leonardo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 74. „Grimani, Antonio”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 75. „Gritti, Andrea”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 76. „Lando, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 77. Paola De Peppo.. „Dona (Donati, Donato), Francesco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 40 (1991). Treccani.it. 
 78. „Trevisàn”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 79. „Venièr, Francesco”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 80. 80,0 80,1 80,2 „Priuli”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 81. „Loredàn, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 82. Giuseppe Gullino.. „Mocenigo, Alvisezia”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 83. „Venièr, Sebastiano”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 84. Giuseppe Gullino.. „Da Ponte, Nicolò”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 32 (1986). Treccani.it. 
 85. „Cicógna, Pasquale”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 86. Giampiero Brunelli.. „Grimani, Marino”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 59 (2003). Treccani.it. 
 87. „Donà, Leonardo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 88. „Marcantonio Memmo, doge 91 (1612–1615)”. Rolando Mirkobordin. 
 89. Gino Benzoni.. „Bembo, Giovanni”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 8 (1966). Treccani.it. 
 90. „Nicolò Dona, doge 93 (5th April - 9th May 1618)”. Rolando Mirkobordin. 
 91. „Contarini, Francesco”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 92. Claudio Povolo.. „Corner, Giovanni I”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 29 (1983). Treccani.it. 
 93. Gaetano Cozzi.. „Contarini, Nicolò”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 28 (1983). Treccani.it. 
 94. Giuseppe Gullino.. „Erizzo, Francesco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 43 (1993). Treccani.it. 
 95. „Molìn, Francesco”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 96. „Contarini, Carlo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 97. „Francesco Corner, doge 101 (1656)”. Rolando Mirkobord. 
 98. „Valièr, Bertuccio”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 99. „Pésaro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 100. „Contarini, Domenico”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 101. „Sagrédo, Niccolò”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 102. „Contarini, Alvise”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 103. „Giustiniani, Marcantonio”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 104. Giuseppe Gullino.. „Morosini, Francesco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 77 (2012). Treccani.it. 
 105. „Valièr, Silvestro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 106. Gino Benzoni.. „Mocenigo, Alvise”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 107. Claudio Povolo.. „Corner, Giovanni II”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 29 (1983). Treccani.it. 
 108. Gino Benzoni.. „Mocenigo, Alvise”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 109. „Ruzzini, Carlo di Marco”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 110. Mario Brunetti.. „Pisani”. Enciclopedia Italiana (1935). Treccani.it. 
 111. „Grimani, Pietro”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 112. Matteo Casini.. „Loredan, Francesco”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 65 (2005). Treccani.it. 
 113. „Foscarini, Marco”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 114. Giuseppe Gullino.. „Mocenigo, Alvise”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 75 (2011). Treccani.it. 
 115. „Renièr, Paolo”. Enciclopedie on line. Treccani.it. 
 116. Dorit Raines.. „Manin, Lodovico Giovanni”. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 69 (2007). Treccani.it.