Popis Messierovih objekata

Mesijeova
oznaka
NGC
oznaka
Uobičajeno ime Vrsta objekta Udaljenost objekta
(hiljade sv. godina)
Sazvežđe Prividna
veličina
Fotografija
M1 NGC 1952 Rak (Krab) maglina Ostatak supernove 6,3 Bik 9,0
M2 NGC 7089 Globularno zvezdano jato 36 Vodolija 7,5
M3 NGC 5272 Globularno zvezdano jato 31 Lovački psi 7,0
M4 NGC 6121 Globularno zvezdano jato 7 Škorpija 7,5
M5 NGC 5904 Globularno zvezdano jato 23 Zmija 7,0
M6 NGC 6405 Rasejano zvezdano jato 2 Škorpija 4,5
M7 NGC 6475 Rasejano zvezdano jato 1 Škorpija 3,5
M8 NGC 6523 Maglina Laguna Emisiona maglina 6,5 Strelac 5,0
M9 NGC 6333 Globularno zvezdano jato 26 Zmijonoša 9,0
M10 NGC 6254 Globularno zvezdano jato 13 Zmijonoša 7,5
M11 NGC 6705 Maglina Divlja patka Rasejano zvezdano jato 6 Štit 7,0
M12 NGC 6218 Globularno zvezdano jato 18 Zmijonoša 8,0
M13 NGC 6205 Jato u Herkulu Globularno zvezdano jato 22 Herkul 7,0
M14 NGC 6402 Globularno zvezdano jato 27 Zmijonoša 9,5
M15 NGC 7078 Globularno zvezdano jato 33 Pegaz 7,5
M16 NGC 6611 Maglina Orao Otvoreno zvezdano jato sa
emisionom maglinom
7 Zmija 6,5
M17 NGC 6618 Maglina Omega Emisiona maglina 5 Strelac 7,0
M18 NGC 6613 Rasejano zvezdano jato 6 Strelac 8,0
M19 NGC 6273 Globularno zvezdano jato 27 Zmijonoša 8,5
M20 NGC 6514 Maglina Trifid Emisiona maglina 2,2 Strelac 5,0
M21 NGC 6531 Rasejano zvezdano jato 3 Strelac 7,0
M22 NGC 6656 Globularno zvezdano jato 10 Strelac 6,5
M23 NGC 6494 Rasejano zvezdano jato 4,5 Strelac 6,0
M24 NGC 6603 Zvezdani oblak u Strelcu Zvezdani oblak 10 Strelac 11,5
M25 IC 4725 Rasejano zvezdano jato 2 Strelac 4,9
M26 NGC 6694 Rasejano zvezdano jato 5 Štit 9,5
Messier 27 NGC 6853 Dambel Maglina Planetarna Maglina 1,25 Lisica 7,5
Messier 28 NGC 6626 Globularno zvezdano jato 18 Strelac 8,5
Messier 29 NGC 6913 Rasejano zvezdano jato 7,2 Labud 9,0
Messier 30 NGC 7099 Globularno zvezdano jato 25 Jarac 8,5
Messier 31 NGC 224 Andromedina galaksija Spiralna galaksija 2200 Andromeda 4,5
Messier 32 NGC 221 Eliptična galaksija 2200 Andromeda 10,0
M33 NGC 598 galaksija u Trouglu Spiralna galaksija 2300 Trougao 7,0
Messier 34 NGC 1039 Rasejano zvezdano jato 1,4 Persej 6,0
Messier 35 NGC 2168 Rasejano zvezdano jato 2,8 Blizanci 5,5
Messier 36 NGC 1960 Rasejano zvezdano jato 4,1 Kočijaš 6,5
Messier 37 NGC 2099 Rasejano zvezdano jato 4,6 Kočijaš 6,0
Messier 38 NGC 1912 Rasejano zvezdano jato 4,2 Kočijaš 7,0
Messier 39 NGC 7092 Rasejano zvezdano jato 0,3 Labud 5,5
Messier 40 Dvojna zvezda Veliki medved 9,0
Messier 41 NGC 2287 Rasejano zvezdano jato 2,4 Veliki pas 5,0
Messier 42 NGC 1976 Maglina Orion Emisiona maglina 1,6 Orion 5,0
Messier 43 NGC 1982 Emisiona maglina -
deo magline Orion
1,6 Orion 7,0
Messier 44 NGC 2632 jato Košnica Rasejano zvezdano jato 0,5 Rak 4,0
Messier 45 Plejade ili Vlašići Rasejano zvezdano jato 0,4 Bik 1,4
Messier 46 NGC 2437 Rasejano zvezdano jato 5,4 Krma 6,5
Messier 47 NGC 2422 Rasejano zvezdano jato 1,6 Krma 4,5
Messier 48 NGC 2548 Rasejano zvezdano jato 1,5 Hidra 5,5
Messier 49 NGC 4472 Eliptična galaksija 60000 Devica 10,0
Messier 50 NGC 2323 Rasejano zvezdano jato 3 Jednorog 7,0
Messier 51 NGC 5194,
NGC 5195
galaksija Vrtlog Spiralna galaksija 37000 Lovački psi 8,0
Messier 52 NGC 7654 Rasejano zvezdano jato 7 Kasiopeja 8,0
Messier 53 NGC 5024 Globularno zvezdano jato 56 Berenikina kosa 8,5
Messier 54 NGC 6715 Globularno zvezdano jato 83 Strelac 8,5
Messier 55 NGC 6809 Globularno zvezdano jato 17 Strelac 7,0
Messier 56 NGC 6779 Globularno zvezdano jato 32 Lira 9,5
Messier 57 NGC 6720 maglina Prsten Planetarna Maglina 4,1 Lira 9,5
Messier 58 NGC 4579 Spiralna galaksija 60000 Devica 11,0
Messier 59 NGC 4621 Eliptična galaksija 60000 Devica 11,5
Messier 60 NGC 4649 Eliptična galaksija 60000 Devica 10,5
Messier 61 NGC 4303 Spiralna galaksija 60000 Devica 10,5
Messier 62 NGC 6266 Globularno zvezdano jato 22 Zmijonoša 8,0
Messier 63 NGC 5055 Spiralna galaksija 37000 Lovački psi 8,5
Messier 64 NGC 4826 Spiralna galaksija 12000 Berenikina kosa 9,0
Messier 65 NGC 3623 Spiralna galaksija 35000 Lav 10,5
Messier 66 NGC 3627 Spiralna galaksija 35000 Lav 10,0
Messier 67 NGC 2682 Rasejano zvezdano jato 2,25 Rak 7,5
Messier 68 NGC 4590 Globularno zvezdano jato 32 Hidra 9,0
Messier 69 NGC 6637 Globularno zvezdano jato 25 Strelac 9,0
Messier 70 NGC 6681 Globularno zvezdano jato 28 Strelac 9,0
Messier 71 NGC 6838 Globularno zvezdano jato 12 Strelica 8,5
Messier 72 NGC 6981 Globularno zvezdano jato 53 Vodolija 10,0
Messier 73 NGC 6994 asterizam Vodolija 9,0
Messier 74 NGC 628 Spiralna galaksija 35000 Ribe 10,5
Messier 75 NGC 6864 Globularno zvezdano jato 58 Strelac 9,5
Messier 76 NGC 650,
NGC 651
Maglina Mali vrtlog Planetarna Maglina 3,4 Persej 12,0
Messier 77 NGC 1068 Spiralna galaksija 60000 Kit 10,5
Messier 78 NGC 2068 refleksiona maglina 1,6 Orion 8,0
Messier 79 NGC 1904 Globularno zvezdano jato 40 Zec 8,5
Messier 80 NGC 6093 Globularno zvezdano jato 27 Škorpija 8,5
Messier 81 NGC 3031 Spiralna galaksija 11000 Veliki medved 8,5
Messier 82 NGC 3034 nepravilna galaksija 11000 Veliki medved 9,5
Messier 83 NGC 5236 Spiralna galaksija 10000 Hidra 8,5
M84 NGC 4374 Eliptična galaksija 60000 Devica 11,0
Messier 85 NGC 4382 Spiralna galaksija 60000 Berenikina kosa 10,5
Messier 86 NGC 4406 Eliptična galaksija 60000 Devica 11,0
Messier 87 NGC 4486 Eliptična galaksija 60000 Devica 11,0
Messier 88 NGC 4501 Spiralna galaksija 60000 Berenikina kosa 11,0
Messier 89 NGC 4552 Eliptična galaksija 60000 Devica 11,5
Messier 90 NGC 4569 Spiralna galaksija 60000 Devica 11,0
M91 NGC 4548 Spiralna galaksija 60000 Berenikina kosa 11,5
Messier 92 NGC 6341 Globularno zvezdano jato 26 Herkul 7,5
Messier 93 NGC 2447 Rasejano zvezdano jato 4,5 Krma 6,5
Messier 94 NGC 4736 Spiralna galaksija 14500 Lovački psi 9,5
Messier 95 NGC 3351 Spiralna galaksija 38000 Lav 11,0
Messier 96 NGC 3368 Spiralna galaksija 38000 Lav 10,5
Messier 97 NGC 3587 maglina Sova planetarna maglina 2,6 Veliki medved 12,0
Messier 98 NGC 4192 Spiralna galaksija 60000 Berenikina kosa 11,0
Messier 99 NGC 4254 Spiralna galaksija 60000 Berenikina kosa 10,5
Messier 100 NGC 4321 Spiralna galaksija 60000 Berenikina kosa 10,5
Messier 101 NGC 5457 Spiralna galaksija 24000 Veliki medved 8,5
Messier 102 NGC 5866 Spiralna galaksija 40000 Zmaj 10,5
Messier 103 NGC 581 Rasejano zvezdano jato 8 Kasiopeja 7,0
Messier 104 NGC 4594 galaksija Sombrero Spiralna galaksija 50000 Devica 9,5
Messier 105 NGC 3379 Eliptična galaksija 38000 Lav 11,0
Messier 106 NGC 4258 Spiralna galaksija 25000 Lovački psi 9,5
Messier 107 NGC 6171 Globularno zvezdano jato 20 Zmijonoša 10,0
Messier 108 NGC 3556 Spiralna galaksija 45000 Veliki medved 11,0
Messier 109 NGC 3992 Spiralna galaksija 55000 Veliki medved 11,0
Messier 110 NGC 205 Eliptična galaksija 2200 Andromeda 10,0