Pompejeva bista
Gradovi Dekapolisa (crvenim slovima)

Pompejeva era ili Pompejanska era, bila je kalendarska era koju su koristili helenistički gradovi u rimskoj Palestini, naročito u gradovima Dekapolisa (skupina od 10 do 14 grčkih gradova, svi sem jednog istočno od reke Jordan). Godine su se brojale od osvajanja rimskog generala Pompeja 63. pne.. Pre nego što su jevrejski Hasmonejci osvojili te gradove u 2. st. pne., mnogi su bili autonomni polisi. Rimljani su im vratili autonomiju, što je bilo ravno "novom osnutku" gradova, pa su tu godinu postavili za početnu tačku svojih kalendara.[1] Neki gradovi među njima, poput Filadelfije (današnji Aman u Jordanu), usvojili su ovu eru, mada nikada nisu bili pod hasmonejskom vlašću.[2]

Kada arheolozi pronađu pompejanske datume na novčićima i natpisima nekog grada, koriste ih kao dokaz za članstvo tog grada u savezu Dekapolis. Međutim, neki gradovi koje su antički pisci naveli kao članove, nisu koristili pompejanske datume. Naročito je Damask nastavio računati datume po seleukidskoj eri.[3]

U regionu je ova era korišćena dugo nakon nestanka saveza, tokom vizantijskog perioda, pa čak i neko vreme nakon muslimanskog osvajanja Sirije tokom 630-tih. Tako se u jednoj crkvi u Hildi kod Amana nalazi natpis sa Pompejevom godinom 750, odn. 687. n.e..[4]

Odnos Pompejeve i naše ereUredi

1 PE = 63. pne.
63 PE = 1. pne.
64 PE = 1. n.e.
699 PE = 636. n.e. (Bitka na Jarmuku - odlučujući poraz Vizantinaca u Siriji)
2072 PE = 2009. n.e.

Takođe pogledatiUredi

  1. Kasher, Aryeh (1990). Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel. Mohr Siebeck, 131. ISBN 3-16-145241-0. Google Book Search, http://books.google.com/books?id=SNfZ4OjH_ukC. Accessed 26 August 2008.
  2. Kasher, 176.
  3. Smallwood, Mary (2001). The Jews Under Roman Rule: From Pompey to Diocletian : A Study in Political Relations. BRILL, 29n. ISBN 0-391-04155-X. Google Book Search, http://books.google.com/books?id=jSYbpitEjggC. Accessed 26 August 2008.
  4. Najjar, M. and Said, F. (1995). A New Umayyad Church at Khilda – Amman. Online: http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA44/44547MN.pdf. Accessed 26 August 2008.