Poluotok

(Preusmjereno sa stranice Poluostrvo)

Poluotok ili poluostrvo je geografski pojam, koji označava kontinentalnu površinu, koja je sa tri strane okružena vodom. Poluotoci mogu imati površinu od nekoliko kvadratnih kilometara, ali isto tako njihova veličina i dužina ne moraju dosezati više od stotinjak metara.

Sami poluotoci mogu imati poluotoke, a ovi se dalje mogu dijeliti na manje poluotoke, kao što pokazuje primjer danskog poluotoka Jutland-Djursland-Mols.

Poluotok velikih razmjera se naziva polukontinent, poput Evrope, a njoj su pripojeni veći poluotoci, kao dijelovi koji sačinjavaju kontinent, kao što su: Apeninski, Balkanski, Pirinejski poluotok i Skandinavija, te manja: Bretagne, Jutland, Istra, Kanin, Kola, Krim, Peloponez i Halkidiki.

Neki od poluotoka:

Evropa

Afrika

Azija

Antarktis

Amerika

Australija