Politika rezova

Mjere štednje ili politika rezova (engleski: Austerity, doslovno "oporost", "sirovost"), također poznata i pod kolokvijalnim izrazom stezanje remena, je za naziv za mjere ekonomske politike koje neka država poduzima sa ciljem da popravi vlastitu ekonomsku, odnosno fiskalnu situaciju, najčešće uzrokovanu dugoročno neodrživim budžetskim deficitom, odnosno nedostatkom budžetskih prihoda koji bi pokrili rashode. Te mjere mogu biti usmjerene na povećanje prihoda kroz povećane stope poreza, carine, administrativnih tarifa i sl. ali i na smanjenje rashoda kroz umanjivanje ili ukidanje mirovina, plaća državnih službenika, socijalne pomoći za invalide i nezaposlene, poljoprivrednih i industrijskih subvencija, javnih usluga i sl. U oba slučaja se te mjere negativno odražavaju na opći životni standard velikog ili najvećeg dijela stanovništva, te su u pravilu nepopularne i većina vlada u suvremenim demokratskim državama ih nastoji izbjeći, ublažiti ili ograničiti dokle god je to moguće.

Globalna ekonomska kriza, koja je započela krajem 2000-ih i za koju se sve više koristi izraz Velika recesija, je potakla mnoge vlade širom svijeta da provode izuzetno oštre mjere štednje, često izazivajući oštre i nasilne reakcije velikih dijelova stanovništva.

Eksterni linkovi

uredi