Politička geografija

Politička geografija je deo društvene geografije, tesno vezan sa politikom. Bavi se proučavanjem uticaja prirodnih uslova i odgovarajućih društveno-ekonomskih faktora na postanak, političko-teritorijalni razvoj, političko uređenje i granice država, kao i na njihovu administrativno-teritorijalnu podelu.

Proučava i promene na političkoj karti i u političkoj strukturi sveta, kao posledicu istorijskih i društvenih promena.

Povezano uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd