Pohorski bataljon

Pohorski bataljon Pohorskog partizanskog odreda formiran je 5. septembra 1942. godine od Kranjčevog bataljona, Šaleške, Savinjske, Ruške i dela Revirske partizanske čete. Na dan formiranja prikupljeno je oko 50 boraca Kranjčevog bataljona; Šaleška četa priključila se bataljonu 6. oktobra, Savinjska sredinom oktobra, a Ruška tek početkom novembra. Tada je Pohorski bataljon imao tri čete i ženski vod, sa ukupno oko 100 boraca.

Pohorski bataljon

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke partizanske i Dobrovoljačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Pohorje
Jačina 100 boraca
Formacija tri čete
Komandanti
Komandant Rudolf Mede

Angažman
Odlikovanja Orden zasluga za narod

Za četiri meseca jedinice Pohorskog bataljona izvršile su na Pohorju oko 120 akcija, među kojima su najznačajnije: paljenje osam planinskih kuća, 8. oktobra, koje su Nemcima služile kao uporišta; napad na Oplotnicu, 23. oktobra; paljenje fabrike lepenke u Mislinji, 4. novembra; borbe s Nemcima kod Tri kralja, 7. novembra; na Črnom vrhu, 28. novembra i na Pungratu, 7. decembra 1942. godine.

Bataljon je raspolagao sopstvenom tehnikom, koja je štampala propagandni materijal i i objavljivala radio-vesti. Polovinom decembra 1942. godine na lokaciji zvani kod Treh žeblja (pri Treh žebljih), kod zaseoka Osankarica, izgrađen je logor za zimovanje - 26 zemunica i kružni položaj za odbranu. Tada je Pohorski bataljon brojao 95 boraca, od kojih su njih 28 bili članovi Komunističke partije Jugoslavije, 7 kandidati za članove, a 16 članovi Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Nemci su uspeli, preko obaveštajnih kanala Gestapoa, da dobiju podatke o Pohorskom bataljonu i njegovom logoru, i 7. januara 1943. godine prebacili su iz Maribora sedam četa policije i vojske i jedan bataljon -{Wehrmannschafta}- u Ruše, Oplotnicu i Slovenj Gradec. Odatke su te jedinice ujutro 8. januara potpuno okružile Pohorski bataljon. U ogorčenoj borbi, po dubokom snegu, koja je trajala od 11 i 45 do 14 časova, izginulo je čitavo ljudstvo Pohorskog bataljona, koje se tada nalazilo u logoru - 69 boraca, od kojih 10 žena.

Od 69 poginulih boraca, njih petoro je proglašeno za narodne heroje:

Maja 1943. godine, obnovljen je Pohorski partizanski bataljon, od boraca Koruškog bataljona, koji su se početkom aprila vratili iz Dolenjskog i aktivista i simpatizera Narodnooslobodilačkog pokreta. Od dela Pohorskog bataljona i Prvog bataljona Šeste slovenačke udarne brigadeSlavko Šlander“, 25. oktobra 1943. obnovljen je Pohorski partizanski odred, koji je prvobitno bio formiran 1. maja 1942. godine, ali se u borbama s Nemcima raspao.

Za svoje zasluge tokom Narodnooslobodilačke borbe i herojsku pogibiju svojih braca Pohorski partizanski bataljon je 1951. godine odlikovan Ordenom zasluga za narod.

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.