Pohod cara Taizonga protiv Tuyuhuna

Pohod cara Taizonga protiv Tuyuhuna je predstavljao oružani sukob koji se od 634. do 635. vodio između Kine pod dinastijom Tang na jednoj, i države Tuyuhun na drugoj strani. Povod je bilo neprijateljstvo tuyuhunskog vladara Murong Fuyuna prema novoosnovanoj dinastiji Tang, koji su se odražavali kroz učestale pljačkaške prepade Tuyuhuna na tadašnje zapadne provincije Kine. Dinastija Tang, zaokupljena vlastitom konsolidacijom, ispočetka nije imala uvjeta da na to adekvatno reagira. Nakon što je car Taizong učvrstio svoju vlast, a potom godine 630. uklonio najozbiljniju vanjsku prijetnju u obliku države Istočni Tujue, dobio je priliku da riješi tuyuhunski problem. Ispočetka je to pokušao riješiti mirnim putem, ali je nakon učestalog odbijanja Tuyuhuna da prekine napade u jesen 634. pokrenuo veliki pohod na čelu sa proslavljenim generalom Li Jingom. Kineska vojska, u kojoj su se nalazili i daroviti vojskovođe Hou Junjijem i Li Daozongom, uspjela je poraziti Tuyuhune, a pomogli su im i Tufani (Tibetanci), južni tuyuhunski susjedi, čija je država naglo ojačala pod Songtsän Gampom. Godine 635. je Murong Fuyun ubijen, a njegov nasljednik Murong Shun se predao i pristao postati vazal kineskih careva.


ReferenceUredi