Pohod cara Taizonga protiv Tufana

Pohod cara Taizonga protiv Tufana je naziv za kratkotrajni oružani sukob koji se godine 638. odigrao između Kine pod dinastija Tang na jednoj, te Tibetanskog Carstva pod carem Songtsen Gampom na drugoj strani. Razlog za izbijanje rata je bila kineska ekspanzija na zapad koju je poduzeo car Taizong od Tanga, a koji je 635. rezultirao pokoravanjem kraljevstva Tuyuhun, koje se nalazilo sjeverno od područja na kome su živjeli Tibetanci. Sengsten Gampo, koji je uspio ujediniti tibetanska plemena u jedinstvenu državu (koju su Kinezi zvali "Tufan") tako je došao u kontakt s dinastijom Tang. Tibetanski car je nastojao sklopiti savez sa Kinezima te je od Taizonga tražio da mu jednu od svojih kćeri da za ženu. Kada su se pregovori o tome odužili, Sangsten je izgubio strpljenje i krenuo u vojni pohod na područja Tuyuhuna i prefekturu Song (današnja Ngawa Tibetanska i Qiang Autonomna Prefektura u provinciji Sečuan). Njegove su trupe, po kineskim izvorima, brojale preko 200.000 ljudi. Međutim, daroviti kineski vojskovođa Hou Jing im je pružio uspješan otpor i porazio ih. U međuvremenu je car Taizong pristao na brak, te je tako došlo do završetka neprijateljstava. Do vjenčanja sa princezom Wencheng je došlo 641. godine, a Tufan i Kina su ostali u miru sve do 662.

IzvoriUredi

  • Zizhi Tongjian, 194, 195, 196, 198, 199.
  • Denis C. Twitchett, John K. Fairbank (Hrsg.): The Cambridge History of China, Vol. 3, Sui and T'ang China, 589–906. Cambridge University Press, Cambridge 1979, ISBN 0-521-21446-7. See especially : Ch.4, T'ai-tsung (626-49) the Consolidator, pp.228-30