Počesni poraz

Počesno je izraz kojim se u vojnoj terminologiji opisuje ratna strategija, odnosno djelovanja kojim je cilj poraziti neprijatelja ne u jednoj uništavajućoj nego u nekoliko manjih bitaka, koristeći privremenu razdvojenost njegovih snaga na manje dijelove. Takvu strategiju - koja obično koristi geografske okolnosti, odnosno veću pokretljivost ili manevarske sposobnosti vlastitih snaga - u pravilu primjenjuje brojčano inferiorna strana, nastojeći stvoriti i iskoristiti privremenu nadmoć na ograničenom području.

Kao jedan od najpoznatijih primjera takve strategije se navodi Napoleonov pohod u Italiju 1796. za vrijeme francuskih revolucionarnih ratova kada je uspio potući brojčano nadmoćne austrijsko-pijemontske snage.

ReferenceUredi