Pluskvamperfekt

Glagolska
vremena
Perfekt
Imperfekt
Pluskvamperfekt
Aorist
Prezent
Futur prvi
Futur drugi

Pluskvamperfekt (lat. plus quam perfectum = više nego perfekt) ili pretprošlo vrijeme (također prošlo prošlo vrijeme) glagola označava radnju koja je prethodila drugoj radnji. U srpskohrvatskom jeziku tvori se od glagolskog pridjeva radnog (GPR) kojemu prethodi perfekt ili imperfekt pomoćnog glagola biti. Tvori se od svršenih, a rjeđe od nesvršenih glagola.


Glagol Perfekt + GPR Imperfekt + GPR
biti
 1. ja sam bio/bila bio/bila
 2. ti si bio/bila bio/bila
 3. on/ona/ono je bio/bila/bilo bio/bila/bilo
 1. mi smo bili/bile bili/bile
 2. vi ste bili/bile bili/bile
 3. oni/one/ona su bili/bile/bila bili/bile/bila
 1. ja bijah bio/bila
 2. ti bijaše bio/bila
 3. on/ona/ono bijaše bio/bila/bilo
 1. mi bijasmo bili/bile
 2. vi bijaste bili/bile
 3. oni/one/ona bijahu bili/bile/bila
htjeti
 1. ja sam bio htio
 2. ti si bio htio
 3. on je bio htio
 1. mi smo bili htjeli
 2. vi ste bili htjeli
 3. oni su bili htjeli
 1. ja bijah htio
 2. ti bijaše htio
 3. on bijaše htio
 1. mi bijasmo htjeli
 2. vi bijaste htjeli
 3. oni bijahu htjeli
učiti
 1. ja sam bio učio
 2. ti si bio učio
 3. on je bio učio
 1. mi smo bili učili
 2. vi ste bili učili
 3. oni su bili učili
 1. ja bijah učio
 2. ti bijaše učio
 3. on bijaše učio
 1. mi bijasmo učili
 2. vi bijaste učili
 3. oni bijahu učili


Uporaba uredi


 • Pluskvamperfekt se treba koristiti za opisivanje radnje koja se dogodila prije neke druge prošle radnje:
Kad su Franci naselili Galiju, Rimljani već bijahu pokorili Gale.
U ovom je primjeru franačko naseljavanje Galije prošla radnja, izražena perfektom (su naselili); galsko se podlijeganje rimskoj vlasti dogodilo prije dolaska Franaka, stoga koristimo pluskvamperfekt (bijahu pokorili ili bili su pokorili).


 • Sukladno sličnim pojavama u drugim jezicima, pluskvamperfekt se sve češće nepravilno zamjenjuje perfektom u svakodnevnom govoru:
Kad su Franci naselili Galiju, Rimljani su već pokorili Gale.