Plug je vrsta oruđa kojim se ore tlo.

Tradicionalno korištenje pluga u engleskom Hampshireu.

Glavni dijelovi su lemeš ili ralo, koje služi za vodoravno rezanje brazde; crtalo ili nož, za okomito rezanje brazde, te ogrnjača ili daska, za prevrtanje drobljene brazde.

Historija uredi

Plug se razvio iz ručnog rala i motike još u neolitu na području Mezopotamije. U 2 tisućljeću upotrebljavao se u sjevernoj Italiji i južnoj Švedskoj, a u 1. tisućljećuna čitavom području Sredozemlja, u istočnoj Europi i Kini. Amerika, južna Afrika, Australija i Oceanija nisu poznavale plug sve do europske kolonizacije. Prvi plugovi su bili izrađeni od drva, za vuču je služila stoka (vol, bivol, deva, jak, konj). Njime se moglo orati većinom samo rahlo nizinsko tlo jer su bili lagani i krhki. Iako su već antički narodi okivali plugove, tek je 18. stoljeće donijelo znatan napredak u njihovoj konstrukciji. Pojedini dijelovi se zamjenjuju dijelovima od kovanog željeza. U 19. stoljeću prevladavaju čelični plugovi tvorničke proizvodnje, kod kojih se za vuču upotrebljavaju strojevi. Danas se izrađuju jednobrazdni, dvobrazdni i višebrazdni plugovi koji se uglavnom koriste za traktorsku vuču. Osim lemešnog pluga, upotrebljavaju se i tanjurasti, kod kojih ulogu lemeša i crtala obavljaju tanjuri vrlo oštrog ruba.