Plućna cirkulacija

(Preusmjereno sa Plućna cirkulacija krvi)

Plućna cirkulacija krvi ili mali krvotok (lat. Circulus anguinis minor) je deo opšte cirkulacije krvi, pored velikog krvotoka. U njemu dolazi do prečišćavanja krvi u plućima, koja iz venskih kapilara, venula, i uz pomoć šupljih vena ide u desnu pretkomoru srca, a odatle ulazi u desnu komoru. Zatim, krv ide natrag u pluća preko plućnih arterija. Sledi dalje razmena gasova u plućima, i preko plućnih vena krv obogaćena kiseonikom ide u levu pretkomoru srca. Zahvaljujući malom krvotoku, razmena gasova u organizmu se vrši stalno i neometano.[1]

Šema plućne cirkulacije krvi

ReferenceUredi

  1. Arthur C. Guyton John E. Hall (1999). Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija. ISBN 638705999.