Platformski pokrov

U geologiji, platformski pokrov je naziv za sedimentarne i vulkanske naslage koje leže na vrhu kratona.