Orbita

(Preusmjereno sa stranice Planetarna putanja)

Kao pojam u fizici, orbita je put koje jedno telo čini oko drugog tela dok je pod uticajem neke sile. Orbite je prvi izučavao Johan Kepler koji je otkrio Keplerove zakone o kretanju planeta (v. Drugi Keplerov zakon).

Orbita kretanja planeta oko Sunca je elipsa

Orbite mogu biti kružne, parabolične, eliptične, hiperbolične, a planete kruže oko Sunca po elipsi (vidi ekscentricitet).

Svaka orbita je određena sa orbitalnim elementima koji tačno opisuju orbitu, kao i položaj tela na njoj. Orbitalnih elemenata ima šest i oni su: