Picture Page (sh. Stranica sa slikom) bila je britanska televizijska emisija magazinskog tipa koja se emitirala na programu BBC Television Service (današnji BBC one) od 1936. do 1939. te od 1946. do 1952. godine, poznata kao prva redovna emisija u historiji televizije.

Picture Page je prvi put emitirana 8. oktobra 1936. godine, kao dio eksperimentalnog programa, odnosno mjesec dana prije službenog početka rada BBC Television Service iz studija u londonskom Alexandra Palaceu. Otada se emitirala svaki tjedan u trajanju od dva sata; sadržaj se obično svodio na intervjue sa poznatim ličnostima, odnosno debate o važnim društvenim pitanjima. Na samom početku je kanadska glumica Joan Millner glumila telefonisticu koja gledatelje "spaja" sa gostima u studiju. Njoj su pomagali voditelji Leslie Mitchell i Jasmine Bligh.

Picture Page se redovno emitirala od 1936. do 1939. kada je drugi svjetski rat izazvao privremeno gašenje televizijskog programa, a s emitiranjem je počela 1946. godine. Sve emisije su se emitirale uživo, a do 1949. godine nijedna nije snimljena na magnetoskopsku ili filmsku vrpcu.