U hemiji, pi veze (π veze) su kovalentne hemijske veze kod kojih se dve strane jedne atomske orbitale preklapaju sa dvema stranama druge atomske orbitale. Svaka od tih atomskih orbitala je jednaka nuli u zajedničkoj čvornoj ravni, koja prozali kroz dva vezana jezgra. Ta ravan je takođe čvorna ravan za molekulsku orbitalu pi veze.[1][2]

Elektronske atomske i molekulske orbitale. Pi veza je prikazana dole desno.
Dve p-orbitale formiraju π-vezu.

Grčko slovo π u imenu se odnosi na p orbitale, pošto je orbitalna simetrija pi veze ista kao i p orbitale gledano duž ose veze. p orbitale obično formiraju ovaj tip veze. d orbitale takođe formiraju pi veze, i one su deo osnove metal-metal višestrukog vezivanja.

Pi veze su obično slabije od sigma veza; C-C dvostruka veza ima manju energiju veze od dve C-C jednostruke veze. Iz toga sledi da se p orbitalnim preklapanjem formiraju molekulske orbitale koje su slabije veze od onih formiranih s orbitalnim preklapanjem. Sa kvantno mehaničke perspektive, slabost ove veze se objašnjava znatno manjim preklapanjem komponenti p-orbitala usled njihove paralelne orijentacije. To je u kontrastu sa sigma vezama koje se formiraju direktnim vezivanjem orbitala između dva jezgra, čime se ostvaruje veći stepen preklapanja i formira jača sigma veza.

Pi veze proizilaze is peklapanja atomskih orbitala koje su u kontaktu kroz dve oblasti. Pi-veze su difuznije od sigma veza. Elektroni u pi vezama se ponekad nazivaju pi elektronima. Molekulski fragmenti spojeni pi vezom ne mogu da rotiraju oko te veze bez razlaganja pi veze, pošto rotacija uzrokuje eliminaciju paralelne orijentacije konstitutivnih p orbitala.

Formiranje molekularnih orbitala iz p-orbitala sa prikazanim čvornim ravnima. (Talasna funkcija je pozitivna u regionima obojenim jednom bojom, i negativna u regionima in druge boje.)

Kod homonuklearnih diatomskih molekula, vezujuće π molekulske orbitale imaju samo jednu čvornu ravan koja prolazi kroz vezane atome, i nemaju čvorne ravni između vezanih atoma. Korespondirajuća antivezujuća, ili π* ("pi-zvezda") molekulska orbitala, se definiše prisustvom dodatne čvorne ravni između dva vezana atoma.

Reference uredi

  1. Peter Atkins, Julio de Paula (2001). Physical Chemistry (7th edition izd.). W. H. Freeman. ISBN 0716735393. 
  2. Donald A. McQuarrie, John D. Simon (1997). Physical Chemistry: A Molecular Approach (1st edition izd.). University Science Books. ISBN 0935702997. 

Vidi još uredi