Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (često zvana Principia ili Principia Mathematica), latinski je naziv za djelo koje je u tri knjige napisao Isaac Newton, a prvi puta objavio 5. srpnja 1687. godine. Slijedeća, novija dva izdanja objavljena su 1713. i 1726. godine. U Principiji Newton izlaže svoje zakone gibanja, davši začetak tako klasičnoj mehanici.

Naslovna stranica, prvo izdanje (1687.)