Philco, (osnovan Helios Electric Company i kasnije preimenovan u Philadelphia Storage Battery Company) je američko poduzeće poznato po pionirskoj djelatnosti u proizvodnji baterija, radio i televizijski aparata. Trenutno postoji kao brend kompanije Philips.

Radio-aparat Philco 90 iz 1931. u prepoznatljivom obliku "katedrale".

Philco je početkom 1920-ih izrađivao baterije, uređaje za povezivanje sa utičničima i punjače baterija. Sa izumom rektifirajuće cijevi, koja je omogućila da se radio-urađaji direktno povezuju na struju, Philco je shvatio da su mu dani odbrojani, te se 1926. preorijentirao na izradu radio-aparata. U tome su slijedili primjer tadašnjih prouzvođača baterija za radio kao što su Atwater-Kent, Zenith Electronics, RCA (malp ounati Freshman Masterpiece, FADA Radioi AH Grebe. Do 1930. je Philco prodavao više radio-uređaja nego ijedan drugi proizvođač u SAD i taj položaj zadržao sljedećih 20 godina.

Philco je proizveo mnoge prepoznatljive radio i TV uređaje, uključujući klasični drveni radio-uređaj u obliku katedrale iz 1930. godine, te "futurističke" televizijske aparate 1950-ih kao što je serija Predicta.

Philo Farnsworth, pronalazač katodne cijevi, neko je vrijeme radio za Philco.

Povezano

uredi

Vanjske veze

uredi