Petro Nini Luarasi

Petro Nini Luarasi (Luaras, Oblast Kolonja, Osmansko Carstvo, 22. april 1864Erseka, Oblast Kolonja, Osmansko carstvo, 17. avgust 1911) je bio sveštenik hrišćanske pravoslavne crkve, učitelj, novinar i aktista raznih organizacija u okviru pokreta Albanskog narodnog preporoda.

Pravoslavna crkva u kojoj je on bio sveštenik je do 1922. godine, kada je deklarisala autokefalnost i formirala se kao Albanska pravoslavna crkva, pripadala Carigradskoj patrijaršiji.