Petro Nini Luarasi

Petro Nini Luarasi

Petro Nini Luarasi (Luaras, Oblast Kolonja, Osmansko Carstvo, 22. april 1864Erseka, Oblast Kolonja, Osmansko carstvo, 17. avgust 1911) je bio sveštenik hrišćanske pravoslavne crkve, učitelj, novinar i aktista raznih organizacija u okviru pokreta Albanskog narodnog preporoda.

Pravoslavna crkva u kojoj je on bio sveštenik je do 1922. godine, kada je deklarisala autokefalnost i formirala se kao Albanska pravoslavna crkva, pripadala Carigradskoj patrijaršiji.