Petrijeva šolja

Petrijeva šolja ili petrijeva posuda je plitka staklena ili plastična cilindrična posuda koju biolozi koriste za ćelijske kulture. Nazvana je po nemačkom bakteriologu, Julijusu Rihardu Petriju (18521921) koji ju je izumeo 1887. kada je radio kao asistent Roberta Koha. Staklene petrijeve šolje mogu da se više puta koriste uz pomoć sterilizacije (na primer, zagrevanjem u pećnici toplog vazduha na 160 °C oko sat vremena); plastične petrijeve šolje moraju se baciti nakon upotrebe.

Petrijeva posuda

U mikrobiologiji se često koriste agarske šolje. Ta posuda je delimično popunjena toplim tečnim agarom zajedno sa posebnom mešavinom nutrijenata, soli i amino kiselina i, opciono, antibiotika. Kada agar postane čvrst, u posudu se stavlja uzorak sa mikrobima. Druge vrste petrijeve šolje ne koriste agar.

Moderne petrijeve šolje često imaju prstenove na poklopcima i osnovama koji omogućavaju da se šolje postavljaju tako da ne klizaju. Više šolja se mogu spojiti u jednu plastičnu posudu.

Pored pravljenja agarskih šolja, prazne petrijeve šolje mogu da se koriste za posmatranje germinacije biljaka i ponašanja malih životinja, kao i za ostale laboratorijske potrebe kao što su sušenje tečnosti u pećnici, prenošenje i skladištenje uzoraka itd.

Vanjski linkovi

uredi