Petre Piruze – Majski (19071980), pravnik, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i revolucionar.

PETRE PIRUZE
Profesijapravnik
Član KPJ od1941.
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
SlužbaNOV i PO Jugoslavije
Odlikovanja
Partizanska spomenica 1941.
Partizanska spomenica 1941.

Biografija uredi

Rođen je 5. maja 1907. godine u Ohridu. Upisao je Pravni fakultet u Beogradu, gde se uključio u revolucionarni studentski pokret. Posle toga je delovao kao advokatski pripravnik u Ohridu. Od 1941. godine, bio je član i prvi sekretar organizacije KPJ u gradu.

Nakon okupacije Jugoslavije i izbijanja oružanog ustanka u Makedoniji, bio je jedan od organizatora ustanka u Debarci. Za vreme rata bio je komandant Druge operativne zone i rukovodilac Narodnooslobodilačkog pokreta u Zapadnoj Makedoniji.

Bio je član Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i delegat na Drugom zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Bio je i član Inicijativnog odbora za održavanje Prvog zasedanja Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije, delegat na njegovom Prvom zasedanju i član Prezidijuma.

Bio je prvi poverenik za pravosuđe Makedonije od 1944. do 1945. i član Komisije za izradu makedonske azbuke 1944. godine. Nakon formiranja prve vlade NR Makedonije bio je sudija Vrhovnog suda Jugoslavije u Beogradu od 1946. do 1950. godine.

Godine 1950. optužen je da stoji na „liniji Informbiroa“ i služio je robiju na Golom otoku do 1954. godine. Nakon završetka robije, rehabilitovan je 1966. godine. Radio je kao pravnik u Saveznoj upravi za veterinarstvo u Beogradu. Godine 1970. ponovo je primljen za člana SKJ.

Umro je 12. januara 1980. godine u Ohridu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i ostalih jugoslovenskih odlikovanja.

Literatura uredi