Petnaesti makedonski korpus NOVJ

Petnaesti makedonski korpus NOVJ formiran je u prvoj polovini oktobra 1944. godine. Bio je formiran pod imenom Drugi korpus NOVJ, ime koje je nosio do 10. novembra 1944. godine. Pri formiranju, u njegov su sastav ušle 41. i 49. makedonska divizija NOVJ. Prvi komandant korpusa bio je Aleksa Demnievski, nakon čega ga je ubrzo zamenio Tihomir Miloševski. Politički komesar korpusa bio je Naum Naumovski.

Petnaesti makedonski korpus

[[Datoteka:Za Berlin.jpg|250px|{{{opis_slike}}}]]

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Jačina 22.000 boraca i oficira
Formacija 41. makedonska divizija
49. makedonska divizija
Komandanti
Komandant Tihomir Miloševski
Angažman
Bitke Proboj Armijske grupe E iz Grčke
Sremski front
Odlikovanja decembra 1944. proglašen udarnim

Odmah nakon formiranja, učestvovao je u borbama protiv jedinica nemačke Armijske grupe E, koje su se povlačile iz Grčke dolinom Vardara. Učestvovao je i u oslobađanju Povardarja, prespanskog i ohridskog kraja, a zatim i Kičeva i Gostivara.

Korpus je reorganizovan decembra 1944. godine, nakon čega su u njegov sastav ušle 42. i 48. makedonska divizija NOVJ. Korpus je tada dobio naziv „udarni“.

Od januara 1945. godine, korpus je učestvovao u borbama na Sremskom frontu u sastavu Prve armije JA. Korpus je tada brojao oko 22.000 boraca i oficira. Rasformiran je 11. aprila 1945. godine, nakon čega su njegove divizije stavljene pod komandu Prve armije JA.

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.