Petar Martinović

Petar Martinović (Cetinje, 1881Cetinje[1], 27. januar 1940.) je bio brigadir crnogorske vojske i kasnije, general jugoslovenske vojske.

Vojno učilište pohađa u Sofiji. Tokom Prvog balkanskog rata je komandant artiljerije Primorskog odreda.

U Prvom svjetskom ratu je načelnik štaba Sandžačke vojske, a prilikom povlačenja srpske i crnogorske vojske 1915. je dobio komandu nad Javorskim odredom. S njime u novembru vrši uspješne akcije zadržavanja dijelova austrougarskog 19. korpusa na Javoru i Mučnju. S time je umnogome olakšao povlačenje srpske 1. armije dolinom Ibra.

Komanduje zatim crnogorskom Sandžačkom divizijom, a potom prelazi na Krf gdje je primljen u srpsku vojsku. Pri proboju Solunskog fronta 1918. komandant je 1. puka Jugoslovenske divizije.

Odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima (dvaput) i drugim odlikovanjima.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

Korištena literaturaUredi

  • Vojna enciklopedija, Beograd, 1973., knjiga peta, strana 319.