Petar Foka (grčki: Πέτρος Φωκᾶς, cca. 940–977) bio je bizantski eunuh i vojskovođa. U službu je ušao kao rob moćne kapadokijske porodice Foka (Fokas), te je postepeno stekao slobodu i visoke vojne činove (stratopedarches Istoka) a na kraju i titulu patrikiosa od strane cara Nikifora II Foke. Opisan je kao izuzetno hrabar vojnik koji je uspio poraziti "skitskog" (mađarskog ili ruskog poglavicu) u pojedinačnom dvoboju. Također se istakao u bizantsko-arapskim ratovima kada je Mihailu Burcesu pomogao da uspješno okonča dugotrajnu opsadu Antiohije čime je taj veliki grad nakon tri vijeka vraćen u bizantske ruke. U službi cara Jovana I Cimiskija se istakao u rusko-bizantskom ratu 970-971. Nakon Cimiskijeve smrti je poginuo boreći se protiv pobunjenika na čelu sa Bardasom Sklerosom.

Literatura uredi