Pet temelja islama

(Preusmjereno sa stranice Pet stupova islama)

Pet temelja islama je termin korišten pri opisu pet osnova sunitskog islama. To su po važnosti:

  1. Jedinstvo Allaha (O ovom zvuku شهادة, Shahādah)
  2. Klanjanje Namaza (arapski: صلاة, Salat)
  3. Davanje milostinje (arapski: زكاة, Zakāt)
  4. Ramazanski post (arapski: صوم, Sawm)
  5. Odlazak na hadždž (arapski: حج, Hadždž)

Jedinstvo Allaha

uredi
Glavni članak: Tewhid

Jedinstvo Allaha ili Tewhid znači vjerovanje i očitovanje o postojanju samo jednom Boga - Allaha. Očitovanje o tome označava i sam pristup islamu, jer određena osoba postaje musliman tek poslije tog obreda. Da bi se ispunila ta obaveza, osoba mora izgovoriti Šehadet koji glasi:

Ešhedu en la Ilahe Illellah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resulluhu ((ar))

Vjerujem i očitujem da nema drugog boga osim uzvišenog Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik ((bs))

Namaz

uredi
Glavni članak: Namaz

Namaz je drugi temelj islama koji podrazumijeva klanjanje, odnosno izražavanje pokornosti i poniznosti Allahu. Sastoji se od niza pokreta i fraza kojim osoba klanjač izražava poštovanje i pokornost.

Glavni članak: Post Ramazana

Post za vrijeme Ramazana podrazumijeva svjesno i sa zadovoljstvom suzrdžavanje od grijeha, jela, pića i drugih užitaka. Posti se za vrijeme mjeseca Ramazana po Islamskom kalendaru od zore do zalaska sunca.

Zekat

uredi
Glavni članak: Zekat

Zekat podrazumijeva udjeljivanje milostinje muslimanima kojim je to potrebno. Visina iznosa zekata je nepromjenjiva i zekat se daje jednom godišnje.

Hadždž

uredi
Glavni članak: Hadždž

Hadždž je posljednji stub islama koji podrazumijeva hodočašće u Mekku te niz obreda usko vezanih za Kabu i za Historiju islama. Hadždž se obavlja za vrijeme posljednjeg mjeseca Islamskog kalendara, mjeseca Dhu al-Hidža.