Peruzija (latinski: Perusia) je bio drevni etrurski, a kasnije rimski grad u današnjoj Italiji, koji je danas poznat pod imenom Perugia. Spominje se kao jedan od članova konfederacije 12 etrurskih gradova koja je ratovala s Rimljanima 310-309. pne. i 295. pne. Nakon toga je postepeno došao pod rimsku vlast. U drugom punskom ratu, odnosno u doba Hanibalovog pohoda na Italiju, je ostao vjeran Rimu, Do sredine 1. vijeka pne. je bio među gradovima-klijentima rimskog roda Antonijevaca. Zbog toga se za vrijeme Fulvijinog rata opredijelio za Fulviju te su ona i njen šurjak Lucije Antonije tamo pronašli utočište. Oktavijan je grad dao pod opsadu, koja je bila žestoka, i o čemu svjedoče brojni ostaci projektila koje su klasnije pronašli arheolozi. Fulvija i Lucije su se na kraju predali te im je pošteđen život, ali je grad za kaznu razoren. Prema legendi, neki od građana su uspjeli pobjeći u Galiju te tamo osnovali grad danas poznat kao Perouges u Francuskoj. Gotovo odmah nakon toga, Oktavijan je dao obnoviti grad.