Perstvo Škotske

Perstvo
 Flag of England.svg Perstvo Engleske
 Flag of Scotland.svg Perstvo Škotske
 Saint Patrick's Saltire.svg Perstvo Irske
 Flag of Great Britain (1707–1800).svg Perstvo Velike Britanije
 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Perstvo Ujedinjenog Kraljevstva

Perstvo Škotske (engl. Peerage of Scotland) se sastoji iz svih perova koji proistječu iz Kraljevine Škotske prije Akta o Uniji 1707.

Te godine su Kraljevina Škotska i Kraljevina Engleska udružene u Kraljevinu Veliku Britaniju i nastalo je novo perstvo Velike Britanije. Poslije ujedinjenja, staro škotsko perstvo je biralo 16 predstavničkih perova da sjede u Domu lordova. Akt o perstvu 1963. je dozvolio svim škotskim perova da sjede u Domu lordova i to pravo je trajalo do donošenja Akta o Domu lordova 1999. Za razliku od drugih perskih titula, mnoge škotske titule se mogu naslijediti putem ženske linije.

Rangovi škotskih perova su: vojvoda, markiz, grof, vikont i lord Parlamenta.

Vikonti su jedinstveni Perovi zbog korištenja riječi "od" u njigov titulama. Škotski Perovi imali su pravo da sjede u Parlamentu Škotske. Škotski rang baruna se ne smatra perskom titulom.

PovezanoUredi