Peridotit je krupnozrna magmatska stena, velike zapreminske težine, koja se sastoji od olivina i piroksena. Peridotit sadrži više od 90% bojenih minerala odnosno ne sadrži salične, svetle minerale i on je ultrabazična stena, što znači da sadrži manje od 45% SiO2. Bogat je magnezijumom (Mg), što se odražava u velikom udelu magnezijom bogatih olivina. Peridotiti se javljaju obično u vidu velikih masa nepravilnog oblika.

Peridotit

Peridotiti su dominantne stene u gornjem delu Zemljinog omotača.

Povezano uredi