Penthaus (engleski: Penthaus) je stan koji zauzima najviši kat neke stambene zgrade te korisniku osim soba na raspolaganje pruža i krov sa dodatnim sadržajem. U užem smislu se pod time podrazumijeva i manja struktura, odnosno "kućica" na krovu koju koristi vlasnik. Penthaus se u pravilu smatra luksuznim, odnosno najluksuznijim dijelom neke stambene zgrade namijenjen za stanovanje i uživanje najbogatijim stanarima, koji na njemu mogu postaviti vrtove, bazene, minijaturna igrališta za sportove i sl.

Penthaus sa bazenom na vrhu stambene zgrade u New Yorku.

Penthausi su u svom današnjem obliku nastali u SAD za vrijeme Burnih dvadesetih, kada se veliki broj stanovnika velikih gradova naglo obogatio, a takve građevine predstavljale idealan način da se razmeću svojim luksuzom ili organiziraju raskošne zabave. Jedan od najpoznatijih penthausa iz tog perioda je 1923. godine dao sagraditi izdavač Condé Montrose Nast.