Pendžapci (Punjabi) su indoarijska etnička grupa koja živi u Južnoj Aziji. Njihova provincija Pendžab je bila dom nekih od najstarijih civilizacija na svijetu. Temelj pendžapskog identiteta je prvenstveneo lingvističke prirode, pa se Pendažpcima smatraju oni ljudi kojima je pendžapski jezik, koji pripada indoarijskoj jezičnoj porodici, maternji. Međutim, u posljednje vrijeme se pendžapski nacionalni osjećaj proširio i među emigrantima pendžapskog porijela koji održavaju pendžapske kulturne običaje, iako više ne govore pendžapskim jezikom.

Pendžapci uglavnom žive u pendžapskim oblastima Pakistana i Sjeverne Indije. U Pakistanu Pendžapci (Zapadni Pendžapci) line najveću etničku grupu (oko 44% ukupnog stanovništva) i uglavnom žive u provinciji Pendžab. U Indiji Pendžapci žive u široj oblasti Pendžaba koju čine države Pendžab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi te Unijska teritorija Chandigarh. Osim ovih oblasti, brojne pendžapske zajednice se mogu naći u oblasti Jammu u Jammu i Kashmiru te državama Rajasthan, Uttaranchal i Uttar Pradesh.

Također postoji i velikih broj pendžapskih emigrantskih zajednica raširenih po svijetu, posebno u Britaniji, Kanadi, SAD, Keniji, Tanzaniji, Ugandi, zemljama Perzijskog zaljeva, Hongkongu, Maleziji, Singapuru, Australiji i Novom Zelandu.

Pendžapci su etničkom, lingvističkom i kulturnom smislu srodni drugim indoarijskim narodima Južne Azije. Procjenjuje se da danas ima oko 120 miliona Pendžabaca širom svijeta.