a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak

Pešak ili pion je šahovska figura. Svaki igrač na početku partije poseduje osam pešaka raspoređenih po drugoj (beli) ili sedmoj (crni) koloni table. U algebarskoj notaciji, beli pešaci počinju na pozicijama a2 do h2, a crni na pozicijama a7 do h7.

Pešak može da se pomera vertikalno napred za jedno polje, osim pri prvom potezu određenim pešakom kada može da se pomeri za dva polja. Za razliku od ostalih figura, pešak jede druge figure tako što zauzme položaj koji je do tada zauzimala neprijateljska figura, ali samo ako se neprijateljska figura nalazi na polju napred levo ili napred desno od pešaka. Izuzetno, pešak može da pojede i neprijateljskog pešaka koji je na polju levo ili desno, ali se tada pešak ne postavlja na polje na kome je bila neprijateljska figura (pešak), već ipak na polje napred levo ili napred desno od njegove polazne pozicije. Ovaj specijalan potez naziva se "an pasan" (fr. en passant = u prolazu) i može se odigrati samo ako je neprijateljski pešak došao pored našeg pešaka pomeranjem za dva polja napred (tj. preskakanjem napadnutog polja tokom svog prvog poteza) i to samo odmah nakon ovog protivnikovog poteza. Jedenje druge figure je ujedno i jedini slučaj kada pešak može da se kreće ukoso. Pešak je najslabija figura u šahu. Oduzeti u razmeni za bilo koju figuru se smatra dobrim potezom. Međutim, ako pešak u toku partije uspe da stigne do suprotnog kraja table, može biti zamenjen za bilo koju figuru (osim kralja).