Sv. Pavao I. (700 - 28. lipanj 767) je bio papa od 29. svibnja 757. do 28. lipnja 767. godine.

Sv. Pavao I.
Paulus

Papinstvo počelo 29. svibnja 757.
Papinstvo završilo 28. lipnja 767.
Prethodnik Stjepan II.
Nasljednik Stjepan III.
Rođen
Ostali pape imena Pavao

Životopis

uredi
 
Pečat pape Pavla I. sa grčkim natpisom: ΠΑΥΛΟΥ (Paulou tj. "Pavlov, od Pavla")

Bio je brat prethodnog pape Stjepana II, za čijeg je pontifikata služio kao rimski đakon. Nakon Stjepanove smrti su se stvorile dvije frakcije - jedna je htjela da papa postane Arhiđakon Teofilakt, a druga da papa postane Pavao. Potonji je prevagnuo prije svega zato što su Rimljani htjeli kontinuitet Stjepanove politike, čije su diplomatske inicijative kod Franaka omogućile papi da dobije neke teritorije u Centralnoj Italiji. Pavao I se u tome pokazao manje uspješnim, lavirajući između Franaka i njihovog kralja Pipina Malog na jednoj, i Langobarda i kralja Deziderija na drugoj strani.

Istovremeno je bio u strahu od bizantskog pohoda na Rim, iako se ta strahovanja za vrijeme njegova pontifikata nisu ostvarila - a visjela su stalno u zraku kao realna prijetnja.