Pauza za više taktova

Pauza za više taktova (engl. multiple measure rests, gathered rest, multi-bar rest, fr. bâton de mesure, nem. pause über mehrere takte, rus. orkestrovaя pauza, mnogotaktovaя pauza)[1] je notacioni znak kojim se označava prekid sviranja ili pevanja od više taktova u kompoziciji.

a 15 bar multirest
15 taktova pauze. Broj iznad govori koliko će taktova trajati pauza.

Ako muzičar-instrumentalista ili pevač prilikom zajedničkog sviranja, tj. pevanja (uz pratnju klavira, u orkestru, tj. horu i sl.) treba da pauzira više uzastopnih taktova,[2] u njegovoj deonici–štimu obično se stavlja krupan znak za pauzu, a iznad njega broj taktova koje ne svira, tj. ne peva (vidi notacione primere desno gore i ispod).


a 15 bar multirest
7 taktova pauze za klarinetistu na kraju drugog reda u Koncertu za klarinet i orkestar B-Dur, br. 3, II stav od Karl Štamica.

Stari sistem pisanja pauza za više taktova

uredi

Osim prikazanog načina pisanja pauza za više taktova, često se još i danas koristi i stari sistem notiranja.

 • Prikažimo ga. Znakovi za:[3]
  • 1 takt pauze      
  • 2 takta pauze    
  • 3 takta pauze     
  • 4 takta pauze     
  • 5 taktova pauze  
  • 6 taktova pauze  
  • 7 taktova pauze  
  • 8 taktova pauze  

Na osnovu prikazanih pauza za više taktova računaju se i kombinuju veće-duže pauze od datih.

 • Gore rečeno lepo ilustruje drugi red sledećeg primera:
 

Vidi još

uredi

Izvori

uredi
 1. Vlastimir Peričić, Višejezični rečnik muzičkih termina
 2. Radivoj Lazić, Škola za klarinet: Učim klarinet IV.
 3. Radivoj Lazić - Vlastimir Peričić, Osnovi teorije muzike