Za ostale upotrebe, v. Pauza.

Pauza (fr. silence, engl. rest, ital. pausa)[1] je znak kojim se označava prekid sviranja ili pevanja u kompoziciji.

Pauze, kao i note, mogu imati različite vrednosti (trajanja).

Trajanja pauza određuju:

  1. brzina, tj. tempo kojim se izvodi muzika i
  2. oblici pauza (          itd.).

Prikaz vrednosti pauza

uredi

Svaki oblik pauze predstavlja jednu vrednost (fr. valeur de la silence, engl. rest value)[1], tj. jedno vremensko trajanje [2][3] prekida u izvođenju.

        vrednost pauze odgovarajuća notna vrednost
  cela pauza   cela nota
  polovina pauze   polovina note
        osmina pauze   osmina note
       šesnaestina pauze      šesnaestina note
   tridesetdvojina pauze    tridesetdvojina note

Čime se produžava vrednost pauze

uredi

Svaka pauza može da se produži:

1. tačkom ili dve iza pauze:
 
Primer polovine, četvrtine i osmine pauze sa tačkom i prikaz njihovog trajanja.
 
Primer polovine, četvrtine i osmine pauze sa dve tačke i prikaz njihovog trajanja.
2. koronom iznad pauze:  

Reference

uredi

Vidi još

uredi