Patronim (patronimik; lat. pater – "otac") je ime, odnosno dio ličnog imena koje označava oca ili muškog pretka osobe koja ju nosi. Kada se takvo ime temelji na majci ili ženskom pretku, koristi se izraz matronim (matronimik). U mnogim zemljama patronim funkcionira kao prezime, odnosno obavezno se navodi kao dio osobnog imena, premda ga je sve više počelo istiskivati porodično ime.

Primjeri

uredi
  • Johnson
  • Petrović
  • MacDonald
  • O'Brien
  • Pedersen
  • Petrov
  • Petrovski
  • Petrescu
  • Petropoulos

Vidi još

uredi