Pasoš Austrije

Pasoš Austrije je javna putna isprava koja se državljaninu Austrije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Austrije. Austrijski pasoš se izdaje za neograničen broj putovanja.

Novi biometrijski pasoš Austrije

Austrija je potpisnica Šengena, pa građani Austrije mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Građanima Austrije nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

JeziciUredi

Pasoš je ispisan nemačkim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacimaUredi

 • Sliku nosilac pasoša
 • Tip („P“ za pasoš)
 • Kod države
 • Serijski broj pasoša
 • Prezime i ime nosioca pasoša
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
 • Pol (M za muškarce ili F za žene)
 • Mesto rođenja
 • Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
 • Potpis nosioca pasoša
 • Datum isteka (DD. MM. GGGG)
 • Autoritet