Pasoš Španije

Pasoš Španije je javna putna isprava koja se državljaninu Španije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju.

Novi biometrijski pasoš Španije

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o španskom državljanstvu.

Pasoš Španije se izdaje za neograničen broj putovanja.

Španija je potpisnica Šengena, pa španski građani mogu da putuju na teritoriji Evropske unije samo sa ličnom kartom.

Građanima Španije potrebna je samo lična karta za ulazak u Republiku Srbiju.

JeziciUredi

Pasoš je ispisan španskim jezikom kao i lične informacije nosioca.

Stranica sa identifikacionim podacimaUredi

 • Sliku nosilac pasoša
 • Tip („P“ za pasoš)
 • Kod države
 • Serijski broj pasoša
 • Prezime i ime nosioca pasoša
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja (DD. MM. GGGG)
 • Pol (M za muškarce ili F za žene)
 • Mesto rođenja
 • Datum izdavanja (DD. MM. GGGG)
 • Potpis nosioca pasoša
 • Datum isteka (DD. MM. GGGG)
 • Autoritet