Pasoš

Pasoš ili putovnica je putna isprava za putovanje u inostranstvo, osim u izuzetnim slučajevima kada države međusobno, bilateralnim ugovorima, dozvole ulazak na svoju teritoriju sa ličnom kartom.

Postoji više vrsta putnih isprava:

Neke zemlje izdaju i poseban pasoš za maloletna lica, koji se karakteriše kao dečji pasoš.

PovezanoUredi