Pasivan transport

Pasivan transport je vrsta transporta materija kroz ćelijsku membranu. Vrši se iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom bez potrošnje energije (vidi:Ćelija (biologija)).

Spoljašnje veze

uredi