Pascalov zakon je temeljni zakon hidrostatike, koji kaže: "u tekućini koja se nalazi u zatvorenoj posudi vanjski tlak širi se jednako na sve strane, tj. čestice tekućine prenose tlak u svim pravcima jednako".[1]

Pokus koji je osmislio i izvršio Blaise Pascal 1646., a prikazuje djelovanje Pascalovog zakona.

Taj zakon je potvrdio francuski matematičar Blaise Pascal. Pascalov zakon se može primjeniti na utvrđivanje hidrostatičkog tlaka.[2]

Hidrostatički tlak uredi

Hidrostatički tlak je tlak koji u tekućini nastaje zbog njezine težine. Pokusima možemo dokazat da se tlak u tekućini:

  • povećava sa dubinom,
  • jednak je na svim mjestima na istoj dubini,
  • djeluje jednako u svim smjerovima. [3]

Matematički se to može izraziti:

 

gdje je:

ΔP - hidrostatički tlak (u SI sustavu mjerna jedinica je Pa), ili razlika u tlakovima dvije točke koje imaju različitu dubinu, zbog vlastite težine vode (fluid);
ρ gustoća vode (u SI sustavu mjerna jedinica je kg/m3);
g - ubrzanje Zemljine sile teže (srednja vrijednost na površini Zemlje, na razini mora, iznosi oko 9,81 m/s2);
Δh - visinska razlika između dvije točke (u metrima).

Pojednostavljeno se može napisati: [4]

 

Ako promatramo neki objekt u moru, ukupni tlak koji djeluje na taj objekt je:

 

gdje je: patmatmosferski tlak.

Na primjer, ako se neki predmet nalazi na 10 metara dubine u moru:

p = 1030 kg/m3 ˑ 9,81 m/s2 ˑ 10 m = 101 043 Pa ≈ 1 bar

To znači da na predmet koji se nalazi na 10 metara dubine, uz atmosferski tlak od oko 1 bar, dodatno djeluje težina mora oko 1 bar (ukupno 2 bara).

Hidraulička preša uredi

Glavni članak: Hidraulička preša
 
Način rada hidrauličke preše.

Na principu Paskalovog zakona djeluje hidraulička preša ili hidraulički tijesak. Ako posuda ispunjena tekućinom ima dva otvora različite površine, u kojima su smješteni pokretni klipovi, a površina drugog klipa je n puta veća, tada ako na mali klip djelujemo određenom silom, na veliki klip će djelovati sila n puta veća. Hidraulička preša omogućuje da se primjenjena sila duž nekog puta pretvori u veću silu duž manjeg puta (naravno rad jedne i druge sile je isti).

Izvori uredi

  1. Opća i nacionalna enciklopedija: Blaise Pascal[mrtav link]
  2. [1][mrtav link] "Povijest fizike" ahyco.ffri.hr, 2011.
  3. [2] Arhivirano 2013-07-18 na Wayback Machine-u "Pneumatika i hidraulika" Radoslav Korbar, Veleučilište u Karlovcu, www.vuka.hr, 2007.
  4. "Statika fluida", www.irb.hr, 2011.