Partija podunavskih Srba

Partija podunavskih Srba je politička stranka u Hrvatskoj koja predstavlja srpsku zajednicu, a deluje u Hrvatskom Podunavlju. Predsednik stranke je Rade Leskovac.