Parna mašina

Parna mašina ili parni stroj (parostroj) predstavlja motor koji koristi termalnu energiju pare kako bi je pretvorio u mehanički rad.

Parne mašine su se koristile kao pogon pumpi, parnih lokomotiva, parobroda i parnih traktora te su bile temelj industrijske revolucije. Danas se koriste za proizvodnju električne energije pomoću parnih turbina.

Osnovna podjela po konstrukciji je na mašine sa klipom, i na parne turbine. Klipne mašine koriste cilindar i klip, dok se kod parnih turbina para visoke brzine usmjerava na lopatice turbine koja se okreće.

Klipna parna mašinaUredi

Mašina treba kotao u kojem se kuha voda koja će se pretvoriti u paru pod pritiskom. Bilo koji izvor topline može tome poslužiti, ali je najčešće gorivo u obliku drva, ugljena i raznih derivata nafte. Para se širi i djeluje na stap ili turbinu čije dalje pokretanje okreće kotače ili drugi dio stroja.

Parna turbinaUredi

Kod parnih turbina, para visoke brzine se usmjerava na lopatice turbine koja se okreće. Konstrukcija je donekle slična turbinama koje se koriste u hidroelektranama. Osovina parne turbine je dalje vezana za električni generator ili neki mehanički sistem koji se pokreće.