Paritet kupovne moći

Paritet kupovne moći (PKM; engl. Purchasing power parity, PPP) je odnos općih indeksa cijena među državama koji služe za korekciju službenih kurseva.

BDP po glavi stanovnika, usklađen sa paritetom kupovne moći u svijetu, 2014.

Temelji se na načelu Pravila jedne cijene koje kaže da se roba na svim mjestima mora prodavati po istoj cijeni. Ukoliko nije tako, dobit može ostati neiskorištena. Recimo, neka je neka roba skuplja na jednom tržištu od iste robe na drugom tržištu. Neko bi mogao kupiti robu po jeftinijoj cijeni i prodati je na tržištu gdje je ta roba skuplja, i tako zaraditi na cijeni.

Prema teoriji o paritetu kupovne moći valuta mora imati istu kupovnu moć u svim zemljama, odnosno jedinica svake valute mora imati istu realnu vrijednost u svakoj zemlji.