Parada je naziv za organizirano kretanje većeg broja ljudi točno određenom rutom, najčešće gradskim ulicama, i to najčešće u svrhu proslave. Sudionici parade se ponekad oblače u kostime, a mogu ih pratiti marševski orkestri ili alegorijska kola, odnosno sa sobom mogu nositi balone ili svakojake ukrase. Pod paradom se obično podrazumijeva vojna parada, ali mogu predstavljati i civilne manifestacije kao što su Parada Svetog Patrika ili Parada ponosa. Jedna od najpoznatijih parada u historiji je bio rimski trijumf.

Parada povodom proslave Dana pobjede u Moskvi 2010.

Eksterni linkovi uredi

The Recruits - Cordell Jigsaw production for Channel Ten featuring a NSW Police College Attestation Parade