Papučica ili paramecijum (lat. Paramecium) jedan je od najpoznatijih rodova trepljara. Ćelijska membrana daje stalan oblik ćeliji papučice. Kreće se pomoću treplji. Disanje se vrši celom površinom tela. Ima dve kontraktilne vakuole (za izbacivanje vode) i dva jedra — veliko i malo.

Papučica
Naučna klasifikacija
Carstvo: Chromalveolata
Koljeno: Ciliophora
Razred: Oligohymenophorea
Red: Peniculida
Porodica: Parameciidae
Rod: Paramecium

Hrani se sitnim česticama (alge, bakterije i sl). Ima ćelijska usta od kojih vodi ćelijsko ždrelo, na kraju koga se obrazuje hranljiva vakuola. Ona vrši proces varenja hrane. Svareni deo hrane odlazi u citoplazmu paramecijuma, a nesvareni ostaci se izbacuju na određenom mestu na telu (ćelijski analni otvor).

Papučica se razmnožava i polno i bespolno. Najčešće se razmnožava bespolno, poprečnom deobom, a može da se razmnožava i polno, tako što se dva paramecijuma približe jedan drugom, između njih se stvori citoplazmatični mostić i oni preko njega izmenjuju delove malih jedara.

Kada naiđu nepovoljni uslovi, papučica obrazuje cistu oko sebe. Dok je unutar ciste, ona se ne hrani i ne razmnožava. Kada prođu nepovoljni uslovi, ona se oslobađa ciste i nastavlja normalan život.

Spoljašnje veze

uredi