Papa Marko VI od Aleksandrije

Marko VI od Aleksandrije (? - 20. april 1656) bio je 101. koptski papa Aleksandrije i patrijarh Stolice sv. Marka, koji je stolovao od 1646. do smrti.

Stolovanje, koje je započelo 20. aprila 1646 i završilo točno deset godina kasnije, je danas historičarima zanimljivo zbog toga što je Marko VI u goste primio sirijskog episkopa Ahatallaha, a koji je upravo na njegovom dvoru primio pismo od Mar Thome I, vođe kršćana Svetog Tome kojim ga poziva u Indiju gdje su se lokalni kršćani pobunili protiv portugalske vlasti.

Prethodi:
Matija III
Koptski papa
1652 –1656
Slijedi:
Matija IV